Abazović zvanično predložio novu vladu, pogledajte ko su ministri

 Abazović zvanično predložio novu vladu, pogledajte ko su ministri

foto URA

Na osnovu dostavljenog Programa rada 43. Vlade Crne Gore i programskih opredjeljenja mandatar Dritan Abazović zvanično je predložio strukturu i sastav Vlade, o kojoj će se sjutra izjašnjavati poslanici na sjednici Skupštine na Cetinju.

Vlada će imati 18 ministarstava, četiri potpredsjednika i dva ministra bez portfelja.

Predložena ministarstva:

– Ministarstvo pravde

– Ministarstvo unutrašnjih poslova

– Ministarstvo odbrane

– Ministarstvo finansija

– Ministarstvo vanjskih poslova

– Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

– Ministarstvo evropskih poslova

– Ministarstvo prosvjete

– Ministarstvo zdravlja

– Ministarstvo kapitalnih investicija

– Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

– Ministarstvo sporta i mladih

– Ministarstvo javne uprave

– Ministarstvo rada i socijalnog staranja

– Ministarstvo kulture i medija

– Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

– Ministarstvo Ijudskih i manjinskih prava

– Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

i dva ministra bez portfelja.

Biografije predloženih potpredsjednika i ministara:

• potpredsjednica Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministarka evropskih poslova mr Jovana Marović, rođena 1977. godine u Kotoru, doktorirala oblast političkih nauka i Evropske unije, predavač i istraživac iz oblasti evropskih integracija, izvršna direktorica NVO Politikon mreža;

• potpredsjednik Vlade za ekonomski sistem i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković, rođen 1967. godine u Plužinama, dosadasnji poslanik u Skupštini Crne Gore i predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i Budžet,

• potpredsjednik Vlade zadužen za politički sistem i unutrašnju politiku i ministar odbrane mr Raško Konjević, rođen 1979. godine u Zenici. Magistar iz oblasti ekonomskih nauka, dugogodišnji poslanik u Skupštini Crne Gore, bivši ministar unutrasnjih poslova (2016) i ministar finansija (2012-2016);

• potpredsjednik Vlade zadužen za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović, rođen 1972. godine u Rožajama, dosadašnji potpredsjednik Skupstine Crne Gore;

• ministar pravde Marko Kovač, rođen u Podgorici 1985. godine diplomirao na Pravnonn fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, radio u Visem sudu, dosadašnji advokat u okviru Advokatskog ortačkog društva Ivanović, Kovač & Vuksanović;

• ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, rođen 1986. na Cetinju, dosađašnjl savjetnik potpredsjednika Vlade za unutrašnju politiku, bezbjednost, borbu protiv korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala;

• ministar finansija mr Aleksandar Damjanović, rođen 1969. u Podgorici, magistar ekonomskih nauka, dugogodišnji poslanik u Skupštini Crne Gore, bivšl vršilac dužhosti direktora Uprave prihoda i carina;

• ministar vanjskih poslova mr Ranko Krivokapić, rođen 1961. godine u Kotoru, magistar pravnik nauka, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore (2003-2016);

• ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović, rođen 1972. u Baru, diplomirani ekonomista, ugledni privrednik, filantrop;

• ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević, rođen 1962. u Baru, diplomirani žurnalista, bivši novinar, dugogodišnji poslanik i bivši vršilac dužnosti direktora Uprave za spoft i mlade;

• ministar javne uprave mr Maraš Dukaj, rođen 1985. u Tuzima, magistar školske psihologije, dugogodišnji novinar i profesor, višegodišnji direktor direktorata u Mlnistarstvu prosvjete, bivši menadžer Opštine Tuzi;

• ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović, rođen 1982. godine u Rožajama, diplomirao iz oblasti ekonomije, bivši dugogodišnji savjetnik potpredsjednika vlada za regionalni razvoj;

• ministar prosvjete mr Miomir Mijo Vojinović, rođen 1970. godine u Bijelom Polju, dugogodišnji profesor, dugogodišnji poslanik u Saveznoj skupštinl SRJ i Skupštini Crnd Gore, aktuelni savjetnik predsjednika Opštine Berane;

• ministar zdravlja Dragoslav Šćekić, rođen 1977. godine u Beranama, dlplomirani ekonomista, bivši poslanik, bivši predsjednik Opštine Berane, aktuelni direktor Fonda za zdravstveno osiguranje;

• ministarka kulture i medija mr Maša Vlaović, rođena 1985. u Mostaru, magistar teorije i istorije savremene umjetnosti, bivša kustoskinja i predavač na Univerzitetu Donja Gorica;

• ministarka ekoiogije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović, rođena 1985. u Podgorici, diplomirala političke nauke, dugogodišnji NVO aktivista;

• ministar Ijudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka, rođen u Baru 1975. godine, diplomirao ekonomske nauke, bivši predsjednik Opštine Ulcinj, dugogodišnji poslanik u Skupštini Crne Gore;

• ministarka nauke i tehnološkog razvoja dr Biljana Šćepanović, rođena 1973. godine u Podgorici, doktorirala oblast građevinarstva, dosadašnja predsjednica Odbora za doktorske studije na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore;

• ministar bez portfelja Zoran Miljanić, rođen 1965. godine u Podgorici, diplomirao iz oblasti bezbjednosti, bivši poslanik u Skupštini Crne Gore, aktuelni državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova;

• ministar bez portfelja Adrijan Vuksanović, rođen 1980. u Kotoru, diplomirao iz oblasti energetike, bivši poslanik.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još