Albanci danas slave Dan zastave

 Albanci danas slave Dan zastave

Dan zastave i Dan proglašenja nezavisnosti Albanije, 28. novembar dan je nade i ponosa svakog Albanca. Sa tim datumom povezano je i još puno drugih događaja značajnih za Albance.

U istoriji albanskog naroda, 28. novembar, je jedan od najvažnijih datuma.

Naime, u gradu Vlori, 28. novembra 1912. godine, Narodna skupština je proglasila Albaniju za nezavisnu državu. Po usvajanju teksta deklaracije Ismail Ćemali je pred okupljenim građanima razvio crvenu albansku zastavu sa crnim dvoglavim orlom. Baš na taj dan, 28. novembra 1443. godine Skenderbeg je po prvi put je podigao albansku zastavu.

Kako je počelo? 

Na Berlinskom kongresu 1878. Prizrenska liga izborila se za široku autonomiju većine područja na kojima su živjeli Albanci unutar Osmanskog carstva. Prvi Balkanski rat, koji na početku oktobra 1912.  imao je za cilj ujedinjenje balkanskih naroda u borbi protiv Osmanlija, prerastao je u osvajački rat za teritorije naseljene Albancima u Albaniji, Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori i Grčkoj.

Srbija, Crna Gora i Grčka krenule su u zauzimanje albanskih teritorija i za prva dva mjeseca rata, oktobar-novembar 1912. ubijeno je oko 25 000 Albanaca. Albanci su organizovali dobrovoljačke jedinice koje su pružale jak otpor. Nakon što su vojske balkanskih država osvojile većinu albanskih oblasti, albanski glavari su se povukli na slobodnu oblast Vlore (Valone).

Albanski predstavnici su se u početku borili za autonomiju Albanije u okviru Osmanskog carstva. Međutim, nakon velikih potresa u Prvom balkanskom ratu, kada su balkanske teritorije Osmanskog carstva podijeljene između susjednih država, Albanci se takođe odlučuju za stvaranje nezavisne države. Inicijativa za proglašenje nezavisnosti Albanije potekla je od Ismaila Ćemalia i Ljuiđa Gurakućia.

Proglašenje nezavisnosti Albanije

Nakon što je srpska vojska poslije Kumanovske bitke (23. i 24. oktobar 1912.) ušla u Skoplje, Ćemali je doputovao iz Trsta u Bukurešt, u kojem je živjela velika zajednica Albanaca. Ćemali se u Bukureštu dogovorio sa albanskim prvacima da zajedno otputuju u Albanski vilajet. On je iz Bukurešta slao telegrame u sve krajeve Albanskog vilajeta tražeći da svi pošalju delegate u Valonu na veliki nacionalni kongres.

Ćemali se, takođe, susreo sa ministrom inostranih poslova Austro-ugarske, grofom Berčtoldom, koji je podržao njegove poglede na rješenje nacionalnog pitanja Albanaca i stavio mu na raspolaganje brod koji ga je prevezao do luke Drač. Iz Drača je Ćemali sa grupom Albanaca iz Rumunije otišao u Valonu. Luku Valona je grčka mornarica držala u blokadi i sa svojih brodova je vršila artiljerijsko bombardovanje grada.

U Valoni je u kući DŽemil beya održana velika Narodna skupština kojoj su prisustvovali predstavnici iz svih oblasti u kojima žive Albanci. Skupštinu su činili predstavnici sa teritorije četiri vilajeta Osmanskog carstva: Kosovski, Skadarski, Janjinski i Bitoljski, uključujući i nekolicinu Albanaca iz Bukurešta.

Tako je u gradu Valoni 28. novembra 1912. godine, Narodna skupština proglasila Albaniju za nezavisnu državu i za albansku nacionalnu zastavu izabrala crvenu zastavu sa crnim  dvoglavim orlom Skenderbega. Po usvajanju teksta deklaracije Ismail Ćemali je izašao na terasu zgrade skupštine i pred okupljenim građanima razvio albansku zastavu.

Nakon toga su albanski predstavnici uputili telegrame balkanskim susjedima i obavijestili ih da je proglašena nezavisnost Albanije i izabrana privremena vlada na čijem je čelu bio Ismail Ćemaili.

20. decembra 1912.  Ambasadorska konferencija u Londonu je priznala nezavisnu Albaniju. Londonskim mirovnim ugovorom 30. maja 1913. godine Albanija je zvanično priznata kao država. Nova država Albanija je obuhvatila tek oko polovinu albanske etničke teritorije, dok se veliki broj Albanaca našao u okviru Srbije, Crne Gore i Grčke.

Prvi Svjetski rat je albanskom narodu donio nastavak stradanja koji je započet za vrijeme Balkanskih ratova 1912. Tokom Prvog svjetskog rata od rata, gladi, bolesti i epidemija umrlo je oko 70 hiljada Albanaca.

Izvor: (Anadolu Agency)

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još