“Albanske partije da bliže sarađuju”

 “Albanske partije da bliže sarađuju”

izvor FORCA

Kao novi predsjednik Force Genci Nimanbegu kaže da će se između ostalog zalagati za tješnju saradnju među albanskim partijama odnosno na saradnji koja će biti na većem nivou od koalicione.

Promjene u Forci, Nada se Nimanbegu, biće primjer i za druge albanske partije.

“Zalagaću se za promjenu diskursa političkih partija, da se promijeni unutrapartijska politika i da na prvom mjestu bude građanin. Želim pokazati da nijesno svi isti, da unutar Force ima mladih kadrova koji će politiku shvatiti kao nešto što je na usluzi građaninu. Radićemo i na lokalnom i na državnom nivou da se naši rezultati jasnije prepoznaju i imaćemo odgovoran odnos prema onom što je svrha politike a to je predstavljanje glasača”, kazao je Nimanbegu u emislii Link na Radiju Crne Gore.

Ovo vrijeme, kaže Nimanbegu, iziskuje još jedan korak naprijed a to je, kaže, borba protiv svih oblika korupcije.

“To je kancer koji razara društvo koji dovodi to toga da mi ne napredujemo kako želimo”, kazao je, prenosi portal RTCG.

Albancima, kaže, pripada mjesto u crnogorskom društvu i da odlučuju a da bi odlučivali, dodaje, moraju biti zastupljeni u institucijama države.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još