Avioni ToMontenegra nisu spremni za letove

 Avioni ToMontenegra nisu spremni za letove

ilustracija

Tokom inspekcijskog pregleda Agencija za civilno vazduhoplovstvo ACV konstatovala je nepravilnosti u pogledu održavanja svih aviona iz flote Montenegro Airlines, pa i dva aviona koja su u međuvremenu prešla u vlasništvo nove avio-kompanije ToMontenegro, saopšteno je Pobjedi iz ACV.

Inspekcijski nadzor flote obavljen je sredinom marta.

“Na osnovu konstatovanih nepravilnosti, donesena su rješenja kojima su privremeno ukinuta uvjerenja o plovidbenosti svih kontrolisanih vazduhoplova, uključujući i avione registarskih oznaka 4O-AOA i 4O-AOB. To znači da su svi kontrolisani avioni trenutno neplovidbeni”, kazao je direktor Sektora za sigurnost vazdušnog saobraćaja u Agenciji Mileta Nikolić.

On je naveo da je ovlašćeni inspektor za vazdušni saobraćaj Agencije izvršio inspekcijski nadzor radi utvrđivanja ispunjenosti propisanih zahtjeva za kontinuiranu plovidbenost aviona iz flote Montenegro Airlinesa.

Nikolić je pojasnio da je u međuvremenu, došlo do promjene vlasništva i operatora nad dva nadzorom obuhvaćena aviona, registarskih oznaka 4O-AOA i 4O-AOB. Ova dva vazduhoplova sada su u vlasništvu kompanije ToMontenegro, koja je postala i njihov operator.

Nikolić navodi da je Agencija već angažovana na provjeri određenih aktivnosti koje obavlja operator ovih vazduhoplova, kompanija ToMontenegro, kako bi ovi avioni bili dovedeni u plovidbeno stanje.

“U svakom slučaju, ukidanje rješenja kojima su privremeno ukinuta uvjerenja o plovidbenosti ovih vazduhoplova i izdavanje potvrde o provjeri plovidbenosti, neće biti moguće dok ne budu ispunjeni svi regulatorni zahtjevi u pogledu plovidbenosti vazduhoplova. Sigurnost vazdušnog saobraćaja jeste apsolutni prioritet za Agenciju za civilno vazduhoplovstvo i u tom smislu će biti okosnica u našem postupanju”, rekao je Nikolić.

Naveo je da Agencija u kontinuitetu sprovodi redovan nadzor nad sigurnošću vazdušnog saobraćaja.

“Po potrebi organizujemo i vanredne inspekcije. U konkretnom slučaju inspekcija je realizovana na osnovu inicijative lica koje je podnijelo prijavu u pogledu pitanja održavanja vazduhoplova u sklopu flote Montenegro erlajnza”, saopštio je Nikolić, ne precizirajući o kom licu se radi.

Na pitanje Pobjede da li će dva aviona kompanije ToMontenegro biti spremni za polijetanje do kraja maja ili početka juna, za kada se najavljuje da će kompanija ToMontenegro biti operativna, iz Agencije su naveli da nijesu u mogućnosti da odgovore na to pitanje.

“Agencija nije u mogućnosti da odgovori na ovo pitanje, jer dinamika rješavanja konstatovanih nepravilnosti i vraćanje aviona u plovidbeno stanje zavisi isključivo od vlasnika, odnosno operatora aviona kompanije To Montenegro”, kazao je Nikolić.

Vlada je 16. februara odobrila kupovinu dva aviona ,,embraer 195“ za kompaniju ToMontenegro, koji su prethodno bili u floti Montenegro Airlinesa i bili uzeti na opeartivni lizing od GECAS-a, uz godišnju najamninu od ukupno 3,7 miliona eura.

“Vlada je, u svojstvu jedinog osnivača ToMontenegro, odobrila kupovinu dva aviona za ukupno 21,78 miliona dolara, plativih u eurima po kursu na dan uplate. Isplata će se obaviti iz sredstava osnivačkog kapitala ToMontenegra”, navedeno je ranije iz Vlade, koja je ranije i ovlastila bord da uplati 241,99 hiljada eura premije osiguranja avio-flote Generali osiguranju.

Poreska uprava je 25. decembra prošle godine po nalogu Ministarstva finansija blokadom žiro-računa MA naplatila 3,18 miliona eura, kojim su pokrivene poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih radnika za 11 mjeseci, od novembra 2016. do septembra 2017. godine.

Istog tog dana kompanija MA je bila primorana da donose odluku da od 26. decembra prizemlji avione.

Prethodno je ministar Mladen Bojanić 24. decembra saopštio da Vlada ne može da donese nijednu zakonitu odluku u korist Montenegro erlajnza, odnosno njegovog spašavanja, navodeći da su Vladi “vezane ruke odlukama Agencije za zašitu konkurencije”.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još