Civilni sektor diže glas protiv gradnje u maslinadi

 Civilni sektor diže glas protiv gradnje u maslinadi

FOTO ZENEPA LIKA

Gradnja u Ulcinjskoj maslinadi uzela je maha, iako je taj prostor PUP-om označen kao intenzivno poljoprivredno zemljište, dok Zakon o maslinarstvu strogo zabranjuje  gradnju.  U Ulcinju, pak postoje izuzeci, te se na tom prostoru gradi i sa dozvolom. Civilnom sektoru je nepojmljivo da se opšti interes može sprovesti kroz privatnu investiciju , na privatnoj zemlji. Poručuju da se tako šalje samo signal da se na tom prostoru može graditi I na divlje, po principu kad može komšija- mogu i ja. U resornom opštinskom Sekretarijatu, navode da se sve radi u skladu sa Zakonom.

U Ulcinjskoj maslinadi gradi se na divlje, ali I legalno. Taj prostor je kulturno dobro, ali u odgovoru Sekretarijata za prostorno planiranje I održivi razvoj, koji je MOGUL-u dostavljen na osnovu zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama, stoji da je dozvola data jer je u pitanju objekat od  opšteg interesa- Kuća maslina.  Jednom od najglasnijih boraca za povraćaj maslinjaka u Valdanosu ranijim vlasnicima,civilnom aktivisti  Džemalu Peroviću nije jasno otkuda sada Kuća masline u Ulcinju, na privatnoj imovini I kako se opšti interes može ostavriti kroz privatnu investiciju.

“ Kompletan kompleks maslinade je kulturno dobro. Tamo je zasađena I najstarija maslina stara prije više od dvije hiljade godina. Ta dozvola za gradnju je katastrofalna I govori o vrlo vjerovatnoj korupciji. Nigdje nije objašnjeno šta je I kako je utvrđen javni interes I šta po njima, kod ovog slučaja to znači. Najveća tragedija je što je to spojeno sa državnim organima, sa Ministarstvom poljoprivrede. Jer u investiciji učestvuje preko IPARD proqrama I Ministarstvo poljoprivrede, a poznata je činjenica da se kuća masline gradi za čitavo primorje u Baru”, istakao je Perović.

Prema njegovim riječima, u obrazloženju, koje je NVO Mogul dobio iz resornog Sekretarijata, ništa ne ukazuje kako je utvrđen javni interes.

“ Obrazloženje na četiri strane ne daje odgovor kako to na jednoj privatnoj parceli, može da se gradi objekat od javnog interesa. Šta je njima javni interes  šta to znači? Ne pominje se kako je ustaovljen taj interes I što je još važnije, kako će se kroz privatni posjed realizovati javni interes. Time se otvara prostor drugim nelegalnim graditeljima I nastaće potpuna devastacija jednog bisera”, kazao je Perović.

FOTO ZENEPA LIKA

Jedan je objekat sa papirima, a nebrojeno su sagrađeni na divlje.

“ Iako postoji Zakon o maslinarstvu koji strogo zabranjuje gradnju, kod tog primjera je sigurno došlo I do čupanja određenih stabala maslina, I to je takođe strogo zabranjeno, a naročito za stable starija od 100 godina.”, kazao je perović.

 I predsjednica NVO Dr Martin Šnajder Zenepa Lika podsjeća da je Prostorno urabanističkim planom, zabranjena izgradnja na uvali Valdanos I cijelom tom pojasu.

“Prostorni plan posebne namjene obalnog područija ukazuje isključivo da je važno da se sačuva taj pejzaž. Sa ovim rješenjem I sa ovom  dozvolom koja je data zvanično se otvaraju vrata devastaciji prostora. Mi u centru grada imamo 15 uljara, koje se bave preradjivanjem maslina, vi imate tu mogućnost degustacije. Ne može nikako biti kako je napisano u ovom rješenju- Kuća masline I degustacija, jer degustacija, podrazumijeva I nešto drugo- restoran”, kazala je Lika, koja takođe ne vidi gdje je u ovom primjeru javni interes.

Kako je kazala, maslinjak u Valdanosu je kulturno nasljedstvo, koje se ne može izdvajati I parcelisati, već predstavlja cjelinu.

“ Nismo iskreni kada kažemo da hoćemo da sačuvamo maslinjak. Isto je kada maslinjak gori I kada se betonira. Prostor se mora drugačije gledati”, kazala je Lika. 

FOTO ZENEPA LIKA

Lika smatra da ukoliko se ovako dalje  nastavimo onda ćemo da uništimo maslinjak, isto kao što smo uništili Adu Bojanu.

“ Mi pretvaramo poljoprivredno zemljište u građevinsko I to je jako, jako pogubno za ovaj prostor”, poručila je Lika.

SEKRETARIJAT: NEMA NIČEG SPORNOG U IZGRADNJI KUĆE MASLINE

S druge strane sekretar za prostorno planiranje i održivi razvoj Mehmed Mila tvrdi da u konkretnom slučaju izdavanja dozvole za izgradnju Kuće masline, lokalnog objekta od opšteg interesa, ne postoji ništa sporno, te da je nadležni Sekretarijat posjeduje  sav potreban materijal  u vezi  izdavanja predmetne građevinske dozvole za izgradnju, kao I  da su sve procedure ispoštovane I sve je rađeno u zakonskim okvirima.

“ Tvrdnje da u postupku izdavanja predmetne dozvole postoje elementi korupcije su netačne.Takva izjava upućena službenicima Sekretarijata  za prostorno planiranje  i održivi razvoj je neosnovana”, istakao je Mila.

Kako je naveo, Sekretarijat obavlja svoj posao u skladu sa važećim zakonskim odredbama i svim aktima na koje su zakonski obavezni da postupe.

“ U ovom slučaju, Sekretarijat je primijenio zakon na snazi i Odluku o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa koju je donio  gradonačelnik Ulcinja. Sekretarijat posjeduje  sav potreban materijal  u vezi  izdavanja predmetne građevinske dozvole za izgradnju, I   isti  materijal je dostupan   za inspekcije, NVO i javnost”, poručio je Mila.

On smatra I da  nije korektno, te da je krajnje neozbiljno  da se takvim izjavama etiketiraju  službenici Sekretarijata, prije nego što slučaj ispitaju stručne osobe koje poznaju materiju.

Prvu Odluku o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa, potpisao je bivši predsjednik Opštine Nazif Cungu u maju 2018. godine, dok je tu odluku,  sa nekim izmijenama ponovo potpisao I sadašnji predsjednik u oktobru 2019.  

Pročitajte još