Civilni sektor traži zaštitu Maslinade

 Civilni sektor traži zaštitu Maslinade

foto Selver Vukovic

Inicijativa o preventivnoj zaštiti Maslinade Ulcinj sa uvalom Valdanos, upućena je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine. Inicijativu su uputili dvije nevladine organizacije iz Ulcinja Dr Martin Šnajder, na čijem je čelu Zenepa Lika i Monitoring grupa Ulcinj (MOGUL) na čijem je čelu Džemal Perović .

Oni navode da hiljadu godina stare masline Valdanosa i Ulcinjskog maslinjaka, kao jedan unikatan pejzaž, zaslužuju hitnu reakciju.

Inicijativu prenosimo u cjelosti:

“ Molimo da u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode, čl. 37, u najhitnijem mogućem roku donesete akt o preventivnoj zaštiti Maslinade Ulcinj sa uvalom Valdanos, te izdate mjere, uslove zaštite i rok preventivne zaštite.

Obrazloženje:

Maslinada Ulcinj sa uvalom Valdanos prepoznata je u Crnoj Gori kao ambijentalna cjelina sa procjenom od oko 80 hiljada stabala, od kojih su neka starija od 1800 godina, utvrđeno je  dendrohronološkim ispitivanjima Univerziteta u Istanbulu, Turska. Dok se u Elaboratu- Biotehničkog fakulteta UCG navodi: „…u Uvali najvjerovatnije se mogu naći i stabla starija od 2000 godina.“

U Zakonu o maslinarstvu Crne Gore u čl. 2 stoji da, maslinjaci čine dobro od opšteg interesa i uživaju posebnu zaštitu, a u drugom stavu ovog člana se dalje navodi: “Maslinjak, »Maslinada Valdanos« u Opštini Ulcinj, »Stara maslina« u Opštini Bar i »Velja maslina« Opštini Budva uživaju zaštitu u skladu sa programom posebne zaštite masline koji donosi Ministarstvo, na predlog naučne ustanove”.

 Dosadašnji instrumenti zaštite (zakoni, urbanistički planovi i nadležne institucije) su se pokazali nedovoljnim.

Ulcinjska Maslinada je zadnjih godina ugrožena enormnim pritiskom urbanizacije, što dovodi do narušavanja prirodnog i ambijentalnog sklada ovog dobra kao kulturne, poljoprivredne i turističke atrakcije naše zemlje.

Na području Valdanosa gradnja je bila zabranjena, pa su masline uživale sve blagodeti ulcinjske klime i prirode. Odoljevale su raznim najezdama kroz vjekove ali je upitno da li će „modernim“ kretanjima u doba opšte pohare.

Za Maslinadu Ulcinj sa uvalom Valdanos postoje brojni ornitološki i drugi podaci biodiverziteta koji ukazuju da se radi o izuzetnim ekološkim vrijednostima Uvale i to ne samo u zoni maslinjaka, sa starim kaldrmama i česmama, već i u podmorju („neistraženo arheološko nalazište“).

S toga vas molimo da u najkraćem roku razmotrite ovu inicijativu, a Opštini Ulcinj ukažete na pogubne posljedice izdavanja građevinskih dozvola ili žmurenja na nezakonite radnje na štetu bisera cijele Istočne obale Jadranskog mora, od Trsta do Karavaste.

Molimo vas da nas o vašoj odluci u vezi sa našom inicijativom obavijestite u najkraćem mogućem roku.

Incijativu su dosad podržale I neke lokalne organizacije: Portal UL, New Horizont NGO, Fondacioni “Studenti”, OJQ Labeatët, Udruženja “Pravo na život”, Art Dulcinum, Rrjeti global i Gruas Shqiptare, SOS telefon.

Pročitajte još