Dabović: O razvoju Ulcinja promišljamo strateški, odgovorno i planski

 Dabović: O razvoju Ulcinja promišljamo strateški, odgovorno i planski

izvor Opština Ulcinj

U Opštini je održan prvi sastanak članova Konsultativne grupe za izradu strateškog plana opštine Ulcinj 2022-2028.godinu. Nacrt Strateškog plana brzo biće stavljen na javnu raspravu, koja će trajati 20 dana, da bi svi građani mogli da daju primjedbe, sugestije, ideje i komentare.

” Vrijeme ubrzanog razvoja društva i sve brojnijih potreba građana zahtijeva da o razvoju promišljamo strateški, odgovorno, planski, i da na maksimalan, i sa druge strane održiv način, iskoristimo resurse i stavimo ih u funkciju boljeg kvaliteta življenja svih stanovnika našeg grada”, kazao je predsjednik Opštine Aleksandar Dabović.

Zbog toga je, kako ističe Dabović. i pristupljeno izradi Strateškog plana razvoja opštine Ulcinj 2022-2028.godine, kojim lokalna uprava nastoji da stvori uslove za brži lokalni održivi razvoj opštine.

” Opština Ulcinj u kontinuitetu radi na unaprijeđenju transparentnosti rada lokalne samouprave, tako da je naša namjera da i građanima damo mogućnost da se uključe u izradu strateškog plana razvoja”, poručio je Dabović.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još