Dabović sa direktorima javnih preduzeća

 Dabović sa direktorima javnih preduzeća

izvor Kabinet predsjednika opštine Ulcinj

Predsjednik Opštine Aleksandar Dabović se sastao sa direktorima četiri preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština Ulcinj: Centar za kulturu, Radio Televizija Ulcinj, Agencija za izgradnju i razvoj i Javno preduzeće za uzgoj i zaštitu divljači, kako bi se u direktnom razgovoru sa njima bliže upoznao sa stanjem u tim preduzećima.

Tokom sastanka se razgovaralo o trenutnoj situaciji u preduzećima i modalitetima prevazilaženja nastalih problema, u cilju zadovoljenja javnog interesa uz obostrano zadovoljstvo korisnika usluga i zaposlenih.

Nakon konstruktivne rasprave konstatovano je da je nastalu krizu moguće prevazići.

Na sastanku je konstatovano da otežavajuću okolnost predstavlja i činjenica da su finansije preduzeća dodatno opterećene dugovima nastalim u ranijim periodima kao i na sve češće blokade njihovih računa od strane Poreske uprave, Elektroprivrede i Komunalnog preduzeća. Dogovoreno je da se u što kraćem vremenskom roku dostave predsjedniku problemi, prepreke i konkretni planovi koji će služiti sanaciji njihovog poslovanja.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još