Đakonović: Eksperti iz Italije predložili redizajn turističkog rizorta Ada Bojana

 Đakonović: Eksperti iz Italije predložili redizajn turističkog rizorta Ada Bojana

Na nedavno održanom sastanku na Adi, kojem su prisustvovali eksperti iz Italije, dato je nekoliko smjernica, među kojima se ističu neophodnost monitoringa sedimenta i rješenje redizajna turističkog rizorta Ada Bojana, kazao je Bojan Đakonović, direktor HTP Ulcinjska rivijera.

Sastanku su prisustvovali vodeći stručnjaci iz oblasti erozivnih procesa, a ono gdje mi zaostajemo jeste monitoring praćenja sedimenta, tj. kretanje pijeska, naveo je Đakonović.

 „Još ne možemo sa sigurnošću utvrditi na koju stranu i kuda ide taj pijesak. Znamo da Ada ima problem sa nedostatkom pijeska, tako da se mora utvrditi smjer kretanja i monitoring nad tim sedimentom. Donešeno je nekoliko zaključaka, od kojih su neki dugoročni i moraju se rješavati zajedno sa kolegama iz Albanije, jer znamo da brane na rijeci Drim uveliko onemogućavaju prinos sedimenta i prirodnu prihranu plaže, tako da se to mora regulisati međudržavnim sporazumom“, objasnio je Đakonović.

Kako je istakao, stručnjaci iz Italije su predložili i idejno rješenje potpunog redizajna ovog turističkog rizorta.

„Ono bi podrazumijevalo da se ugradi određeni odmak prvog reda kućica, sa tim da se izgradi pješačka staza i dio ekoloških kućica koje bi bile mobilne i sigurne od erozivnih procesa koji opterećuju Adu u posljednjih 20ak godina“, dodao je Đakonović.

Navodi da je riječ o atraktivnom projektu koji je izazvao veliku pažnju javnosti i mnogobrojnih investitora. 

„Nadam se da će Vlada imati sluha da što prije krene u taj projekat, jer vjerujem da je ovakvo stanje neodrživo. Italijani su poručili „Da smo mi na vašem mjestu, mi bismo koliko sjutra počeli sa redizajnom ovog turističkog rizorta.“ Eko Ada traži uravnotežen razvoj područja, uzevši u obzir prirodu kao najbolje sredstvo i atrakciju za posjetioce, a ne samo plažu kao što je slučaj sada. Na ovaj način biće omogićeno više aktivnosti tokom cijele godine, čime će se povećati struktura gostiju“, naglasio je Đakonović.

On je dodao i da je dat plan samo za prvu fazu koja bi uključivala obnovu postojećih smještajnih jedinica i restorana.

„Oni bi se obnovili uz dodatak nekih 70 eko-kućica, te bi kapacitet bio na onom nivou na kojem je Ada bila prije 20ak godina. Dakle, nekih 650 kreveta bi bilo na raspolaganju“, poručio je Đakonović.

Kada je riječ o pripremama za sezonu, Đakonović je istakao da je urađeno sve što je bilo u njihovoj moći kako bi sezonu dočekali spremi. 

„Međutim, ima i faktora koji čine da ne možemo lako krenuti sa sezonom, a to su vremenske neprilike koje su bile izražene i jak južni vjetar koji je izazvao velike talase. Sa druge strane, imamo i dine koje čuvaju naše objekte od talasa. Da one nisu tu, vjerovatno bismo ponovo imali štetu. Ali i sa tim dinama, ne možemo da otvorimo naše smještajne kapacitete jer su one zatrpale prvi red kućica i našim kupačima bi bilo onemogućen prilaz plaži. Stoga još uvijek zavisimo od vremenskih prilika i od uklanjanja dina“, kazao je Đakonović, poručujući da prve goste očekuju polovinom maja, te da se nada da će se i vremenske prilike do tada stabilizovati.

Govoreći o dinama, kazao je da su one bile kratkoročno rješenje kako bi se sačuvali objekti. Takvo rješenje dalo je pun efekat, jer nije bilo šetete na objektima. 

„Plan je da počnemo sa nivelisanjem dina, a za taj posao je zaduženo Morsko dobro koje će vjerovatno angažovati Firmu za zaštitu prostora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom ekologije i Ministarstvom ekonomskog razvoja“, zaključio je Đakonović.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još