Danas o parlamentarnoj istrazi u vezi sa zaduživanjem

 Danas o parlamentarnoj istrazi u vezi sa zaduživanjem

izvor FOS media

Skupština bi danas trebalo da razmatra Predlog odluke o otvaranju parlamentarne istrage u vezi sa zaduženjem Crne Gore od 750 miliona eura.

Sjednica je sazvana na zahtjev 34 poslanika.

Poslanici bi trebalo da razmatraju Predlog odluke o otvaranju parlamentarne istrage i formiranju Anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činejnica o postupanjima koja se odnose na rad državnih organa u vezi sa zaduženjem Crne Gore po osnovu emitovanja obveznica u iznosu od 750 miliona eura.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja emitovalo je 9. decembra na međunarodnom tržištu državne obveznice od 750 miliona eura.

Novac je namijenjen vraćanju starih kredita, koji su nepovoljni, refinansiranju onih koji dolaze na naplatu i investiranju u budućnost Crne Gore.

Kamata je iznosila 2,875 odsto, a potražnja je bila skoro tri milijarde eura.

Ministar fiinansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić, tada je kazao da je novo zaduženje planirano rebalansom budžeta iz juna i dodao da je sve po pitanju toga urađeno u skladu sa zakonom.

Iz pojedinih političkih partija ubrzo su uslijedile kritike da je prilikom emisije državnih obveznica prekršeno više zakona, kao i da javnost i Skupština nijesu konsultovani, niti informisani o tom aranžmanu.

Oni su saopštili da zaduživanje države u vidu emisije državnih obveznica predstavlja ishitrenu i netransparentnu ekonomsku odluku, sa krajnje neizvjesnim posljedicama.

Vlada je sredinom decembra Pokretu za promjene (PzP) dostavila materijal vezan za informacije o rezultatima emisije obveznica, sa predlogom zaključaka na razmatranje i usvajanje.

Radi se o ogromnom materijalu koji podrazumijeva zaključke Vlade, Prospekt odnosno dokument o zemlji i ugovore o fiskalnom agentu i o upisu.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još