Danas počinje realizacija akcije “Stop za neregistrovana vozila”

 Danas počinje realizacija akcije “Stop za neregistrovana vozila”

foto FOS Media

Danas počinje realizacija akcije “Stop za neregistrovana vozila” u saradnji Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore – NBOCG, Uprave policije – odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja i Mašinskog fakulteta – Centra za edukaciju u drumskom saobraćaju.

Tokom akcije, saobraćajna policija će kontrolisati veliki broj vozila, a tokom kontrole će utvrditi koliko je kontrolisanih vozila neregistrovano, kao i u koliko slučajeva je istekao rok saobraćajnim dozvolama.

Prema riječima Borisa Šabana, izvršnog direktora NBOCG, Uprava policije – odsjek za bezbjednost drumskog saobraćaja i Nacionalni biro osiguravača Crne Gore – NBOCG poslednjih pet godina zajednički realizuju kampanju “Stop za neregistrovana vozila”.

– Praćenjem stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja dolazimo do podataka o broju neregistrovanih vozila ili vozila kojima nije produžena važnost saobraćajne dozvole a koja učestvuju u saobraćaju. Pa prema ovim podacima broj prijavljneih šteta u kojima su učestvovala ova vozila: u 2021. je 571, 2020. je 456, 2019. je 518 i 2018. je 507. Što se tiče isplata iz Garantnog fonda po ovom osnovu: 2021. je bilo 989.999.43 eura, 2020. je bilo 1.010.045.39 eura, 2019. je bilo 1.150.148.42 eura , 2018. je bilo 1.014.104.48 eura i 2017. je bilo 1.019.662.31 eura – kazao je Šaban.

Dodaje da ova kampanjaima edukativnu ulogu jer daje odgovore na pitanje zašto registrovati vozilo.

– Odgovori su u činjenici da je to obaveza propisana Zakonom, a posebno i u tome što ako izazovete nezgodu NBOCG će od Vas sudskim putem naplatiti uzrokovanu štetu. Takođe, treba imati u vidu da je za upravljanje neregistrovanim vozilom propisana novčana kazna od 80-350 eura za fizička lica, odnosno 500 do 3.000 eura za pravna lica i ne samo da će osobe koje voze neregistrovana vozila biti sankcionisane, već će odmah biti i isključene iz saobraćaja. Za građane koji upražnjavaju ovu negativnu praksu, bitno je da znaju da ukoliko njihovom krivicom pričine štetu vozeći neregistrovano (neosigurano) vozilo, krajnji isplatilac cjelokupne štete će biti upravo oni, a iznos te štete može biti i više desetina hiljada eura – objašnjava Šaban.

Sa druge strane, neregistrovana vozila, po pravilu, nisu tehnički ispravna, te je njihova upotreba u saobraćaju čest uzrok saobraćajnih nezgoda.

– Takođe, korisnici ovih vozila ne posjeduju polisu obaveznog osiguranja u saobraćaju za štete pričinjene trećim licima. Ovo znači da oštećena lica, u slučaju štete koju prouzrokuje neosigurano vozilo, naknadu štete ostvaruju iz sredstava Garantnog fonda, koji posluje u okviru NBOCG – zaključuje Šaban.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još