Direktorima koji su više od dva puta na tim funkcijama prestaje mandat

 Direktorima koji su više od dva puta na tim funkcijama prestaje mandat

ilustracija

Skupština je usvojila dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojima je predviđeno da direktorima zdravstvenih ustanova prestaje mandat ukoliko su tu funkciju obavljali više od dva puta u kontinuitetu ili sa prekidima.

Dopune Zakona usvojila je parlamentarna većina, koje to i predložila.

Opozicija nije prisustvovala sjednici.

Propisano je da će se izbor direktora zdravstvenih ustanova, čije je osnivač drzava, a kojima je prestao mandat u skladu sa ovim zakonom, izvršiti u roku od 30 dana od njegovog stupanja na snagu.

Kako se navodi, ranijim ciljanim izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zastiti pravničkom “gimnastikom”, omogućeno je da pojedini direktori zdravstvenih ustanova budu na tim pozicijama i više od dva mandata.

“Ovim dopunama će se precizirati pojedine odredbe zakona i onemoguciti kršenje odredbe da isto lice može biti direktor zdravstvene ustanove najviše dva puta”, kaže se u obrazloženju.

Dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti predložili su poslanici Branka Bošnjak, Slaven Radunović, Boris Bogdanović, Dragan Ivanović i Miloš Konatar.

Skupština je usvojila izmjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima kojim se omogućava, kako je obrazloženo, ulazak novih kadrova u drzavnu upravu.

Navodi se da će na rukovodeca mjesta u organima drzavne uprave, novim zakonskim rješenjima, moći biti postavljeni i kadrovi koji dolaze izvan sistema koji je kreirala Demokratska partija socijalista.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još