Do kraja godine novi direktori svih centara za socijalni rad

 Do kraja godine novi direktori svih centara za socijalni rad

izvor gov.me

U skladu sa izmjenama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, do kraja godine biće završene sve procedure koje se tiču izbora novih direktora u svim centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne zaštite, saopštio je Danu državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Janko Odović.

On navodi da prije raspisivanja konkursa moraju tražiti tumačenje od Skupštine ili Ministarstva ekonomskog razvoja od kada tačno teku rokovi za promjene sistematizacija u ustanovama socijalne zaštite, jer u zakonu stoji da će se to uraditi u roku od 60 dana od njegovog usvajanja, a sam akt se primjenjuje od oktobra tekuće godine.

Odović navodi da će, iako je inspekcija rada otkrila navodna kršenja Zakona o radu u konkursima za izbor direktora centara za socijalni rad u Podgorici i Danilovgradu, čelnice tih ustanova Marija Popović i Anđela Lalatović, o čemu je pisao Dan, nastaviti da rade, jer ukoliko bi prestale štetu bi trpjeli korisnici usluga socijalne zaštite, jer ne bi ko imao da potpisuje rješenja o isplati pomoći i materijalnih davanja.

“Centri za socijalni rad normalno obavljaju svoje aktivnosti i građani mogu ostvariti sva prava koja su im zakonom garantovana. Pored redovnih aktivnosti, ministarstvo sa centrima za socijalni rad radi i na uspostavljanju sistema preko kojeg će biti moguće ostvariti pravo na dječiji dodatak i socijalne bonove”, navodi Odović.

Kaže kako situacija u Podgorici i Danilovgradu ne ostavlja nikakve posledice, jer svakako sistem socijalne zaštite očekuju promjene menadžmenta.

“Skupština je donijela zakon po kojem smo mi obavezni da donesemo sistematizacije i raspišemo konkurse za direktore ustanova. U važećem zakonu stoji da će se u roku od 60 dana raspisati konkursi, ali na kraju zakona stoji da primjena počinje od oktobra i moramo da tražimo tumačenje Skupštine ili Ministarstva ekonomskog razvoja da li rok teče od oktobra ili od usvajanja zakona. U svakom slučaju, do kraja godine ćemo imati izvršen izbor u svim centrima i ostalim ustanovama socijalne zaštite”, navodi Odović.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još