Đukanović koristio Vladin avion u skladu sa zakonom

 Đukanović koristio Vladin avion u skladu sa zakonom

izvor BETA

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nije prekršio Zakon o sprečavanju korupcije, kada je Vladinim avionom otputovao za Pariz, krajem decembra 2019. i vratio se januara prošle godine, utvrdila je Agencija za sprečavanje korupcije.

U odluci koju je objavio ASK navodi se da Đukanović, time što je koristio avion Vlade Crne Gore nije javni interes podredio privatnom, piše Pobjeda.

Đukanović je u izjašnjenju naveo da je iz razloga službenih obaveza u Parizu dana 29. 12. 2019. godine koristio avion u vlasništvu Vlade Crne Gore, kao i da javnost o navedenom nije obaviještena iz razloga što su u pitanju sastanci sa odgovarajućim stepenom tajnosti.

Po završetku poslovnih obaveza je, kako je naveo, o svom trošku otputovao redovnom linijom u Sjedinjene Američke Države, dok se po povratku iz SAD-a, dana 10. 01. 2020. godine, iz Pariza za Podgoricu vratio avionom kojim raspolaže Vlada Cme Gore.

ASK navodi i da je pred Specijalnim državnim tužiocem vođen postupak, u kojem je odbačena krivična prijava protiv Đukanovića, jer, kako je navedeno, nema elemenata krivične odgovornosti.

ASK je, kako navode, uvidom u rješenje Specijalnog državnog tužioca utvrdila da je Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore izdao rukovodiocu Avio servisa nalog za upotrebu aviona kojim raspolaže Vlada Crne Gore, za dane; 29. 12 2019. godine na relaciji Podgorica – Pariz – Podgorica i dana 09. i 10. 01. 2020. godine na relaciji Podgorica – Pariz – Podgorica, u skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu korišćenja aviona kojim raspolaže Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore. Propisano je, kako navode, da avion kojim raspolaže Generalni sekretarijat Vade Crne Gore za službene potrebe bez naknade koriste: Predsjednik Crne Gore, Predsjednik Skupštine i Predsjednik Vlade Crne Gore.

Ove procedure su, kako navode iz ASK ispoštovane, pa je i krivična prijava protiv Đukanovića odbačena, a ASK utvrdila da Zakon nije prekršen.

“Iz prethodno navedenog utvrđeno je da je javni funkcioner u konkretnoj situaciji postupao u skladu sa propisima kojima je regulisana njegova službena dužnost, preduzimajući službene radnje koje je bio dužan da preduzme po zakonu u okviru svojih ovlašćenja, vršeći javnu funkciju radi ostvarivanja ciljeva službe, a ne radi ostvarivanja nekog sopstvenog interesa ili interesa trećeg lica, odnosno nema dokaza da je u konkretnom javni interes podredio privatnom”, zaključeno je u odluci ASK.

NVO MANS prijavila je početkom februara prošle godine Đukanovića Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) i Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) zbog sumnje da je za privatne potrebe koristio službeni avion Vlade Crne Gore.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još