Đukanović vratio dopune Zakona o lokalnoj samoupravi na ponovno odlučivanje

 Đukanović vratio dopune Zakona o lokalnoj samoupravi na ponovno odlučivanje

Izvor: predsjednik.me

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vratio je predsjednici Skupštine Crne Gore Danijeli Đurović na ponovno odlučivanje Zakon o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, koji su juče izglasali poslanici u parlamentu, a kojima se odlažu izbori za jesen.

U obrazloženju je navedeno da bi donešenje Ukaza o proglašenju ovog zakona, stupanjem na snagu tog akta i postupanjem predsjednika Crne Gore saglasno njegovom tekstu i dejstvu “moglo otvoriti više bitnih pravnih pitanja, odnosno nedoumica, koje nastaju u karakterstičnim političkim situacijama, uz pretpostavljenu refleksiju na polje crnogorskog ustavnog sistema i postulata ustavnog prava uopšte”.

Đukanović podsjeća da je ranije, u skladu sa svojim utvrđenim ustavnim prerogativima, a, kako ističe, dosljedno slijedeći važeće pravne akte i valjano cijeneći precizno definisane zakonske rokove, donio odluke o raspisivanju izbora za odbrnike u Skupštini Glavnog grada Podgorica i skupštinama opština (Bar, Bijelo Polje, Danilovgrad, Kolašin, Plužine, Pljevlja, Šavnik i Žabljak), kojima u junu, odnosno julu ove godine ističe mandat, kao i odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za odbornike, u skupštinama opština (Budva i Tivat), koje je prethodno raspustila Vlada Crne Gore.

– Hronološki posmatrano donio sam:

  • Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za odbornike u Skupštini opštine Tivat, 12. marta 2022. godine;
  • Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za odbornike u Skupštini opštine Budva, 2. aprila 2022. godine;
  • Odluku o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Plužine i Skupštine opštine Žabljak, 6. aprila 2022. godine;
  • Odluku o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Bijelo Polje i Skupštini opštine Šavnik, 13. aprila 2022. godine;
  • Odluku o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Bar, Skupštini opštine Danilovgrad, Skupštini opštine Kolašin i Skupštini Glavnog grada Podgorica, 20. aprila 2022. godine i
  • Odluku o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Pljevlja, 4. maja 2022. godine – naveo je Đukanović.

Ove odluke su, dodaje, stupile na snagu danom donošenja i integralni su dio pravnog poretka države.

– Stoga, želio bih da ukažem da bi se donošenjem Ukaza o proglašenju ovog zakona, stupanjem na snagu istog i postupanjem predsjednika Crne Gore saglasno njegovom tekstu i dejstvu, moglo otvoriti više bitnih pravnih pitanja, odnosno nedoumica, koje nastaju u karakterstičnim političkim situacijama, uz pretpostavljenu refleksiju na polje crnogorskog ustavnog sistema i postulata ustavnog prava uopšte. Na osnovu izloženog, cijenim razložnim da se Zakon o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi vrati Skupštini na ponovno odlučivanje – rekao je Đukanović.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još