Duplo skuplji zakup lokacija za kućice na Bojani

 Duplo skuplji zakup lokacija za kućice na Bojani

FOTO SELVER VUKOVIC

Vlada je juče dala saglasnost na novi cjenovnik početnih naknada za korišćenje/ zakup morskog dobra, a koji su prethodno usvojile Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem i Komisija za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Vlade.

– Cjenovnikom iz 2019. godine predviđeno je zoniranje morskog dobra u svim primorskim opštinama i to prema stepenu uređenosti, atraktivnosti i infrastrukturnoj opremljenosti. U međuvremenu došlo je do izgradnje novih turističkih kompleksa i kupališta, dok su neke postojeće lokacije postale izuzetno atraktivne, kako turistima, tako i crnogorskim građanima. U tom smislu se pristupilo izmjenama i dopunama cjenovnika kako bi se postigla pravilna i potpuna valorizacija svih lokacija u zoni morskog dobra, na način što će Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom ubirati prihode srazmjerno njihovom ekskluzivitetu koji je u međuvremenu porastao, pa su i ekonomski benefiti mnogo veći za zakupce – navedeno je u obrazloženju.

Cijene za već zakupljena kupališta i privremene objekte za koje je sa JP za upravljanje Morskim dobrom zaključen ugovor o korišćenju, neće se mijenjati do kraja 2023. godine do kada važe Program privremenih objekata u zoni morskog dobra, odnosno Atlas crnogorskih plaža i kupališta.

U dokumentu se navodi da su svi ugovori o zakupu privremenih lokacija za postavljanje kućica na rijeci Bojani istekli, zbog čega će biti raspisan javni poziv i to isključivo za period važenja Programa privremenih objekata, odnosno do kraja 2023. godine.

Prema važećem cjenovniku, početna naknada za sve objekte na Adi Bojani iznosi: za kućice do 35 m² – 10 eura po m², povećanje po m² od 36 do 60 m² – 15 eura, povećanje po m² od 61 do 100 m² – 25 eura, povećanje preko 100 m² – 35 eura.

Novim cjenovnikom uvedene su dvije zone. U ekskluzivnoj zoni: za kućice do 35 m² zakup je 20 eura po m², povećanje po m² od 36 do 60 m² – 30 eura, povećanje po m² od 61 do 100m² – 50 eura, povećanje preko 100 m² – 70 eura. U drugoj zoni: za kućice do 35 m² cijena – 15 eura po m², povećanje po m² od 36 do 60 m² – 22,5 eura, od 61 do 100 m² – 37,50 eura, doke j za objekte veće od 100 kvadrata cijena je 52,50 eura po kvadratnom metru.

Naknada za korišćenje privremenih objekata na Bojani zavisi od površine, namjene i vrste. Cijena za montažne ribarske kuće (7,5 eura m²) se primjenjuje za obračun godišnje naknade za montažne objekte do 35 m2 u slučaju da korisnik posjeduje dozvolu za bavljenje ribolovom i za ribolov kao privrednu djelatnost. Dodatno, za platformu, terasu u prvoj zoni treba platiti (po kvadratnom metru) šest eura, a u drugoj pet, dok vez sa nadstrešnicom košta 400 eura, odnosno 350 eura.

IZVOR POBJEDA

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još