EPCG: Zaposlili 115 radnika u posljednjih šest mjeseci, otišao 51

 EPCG: Zaposlili 115 radnika u posljednjih šest mjeseci, otišao 51

Izvor: EPCG

Iz Elektroprivrede Crne Gore su saopštili da su i pored izazovne i ekonomski nepredvidive poslovne 2021, izazvane pandemijom kovid-19 te drastičnim poremećajem cijena električne energije na međunarodnim berzama, treći kvartal završili sa profitom od 412.800 eura, dok su prihodi uvećani za 28,5 miliona eura.

“Najveći efekat na ovakav profit Kompanije imaju visoke cijene električne energje na berzi, koju je EPCG bila prinuđena da uvozi zbog loše hidrologije i nedovoljne proizvodnje električne energije”, navodi se u saopštenju EPCG.

EPCG je, kako kažu, u prvih devet mjeseci prošle godine poslovala sa 2,2 miliona dobiti kada je cijena elektine energije bila pet puta manja od trenutne na međunarodnoj berzi.

“Samo tokom avgusta ove godine EPCG je, u cilju stabilnog snabdijevanja električnom energijom, uvezla dodatno energije u vrijednosti od 15 miliona eura. Napominjemo, da EPCG, iako je zakonski imala pravo, nije povećala cijenu elektične energije ni domaćinstvima niti privredi dok su mnoge zemlje, kako u Evropii tako i u regionu, to učinile. EPCG je na taj način vodila računa o aktuelnoj socio-ekonmskoj situaciji u državi izazvanu poremećajem tržista i otežanim poslovanjem nastalim usljed pandemije”, poručuju iz EPCG.

Za otpremnine 1.150.000 eura

Kada su u pitanju troškovi radne snage oni su, kako kažu u EPCG, ovoj godini iznosili 1,3 miliona eura više.

“To prevashodno što je u ovaj trošku uključen i iznos otpremnina koji je iznosio 1.150.000 eura, od čega 400.000 eura na ime odlaska iz kompanije članova bivšeg menadžmenta. Kada su u pitanju sami troškovi zarada (zaposleni na neodređeno, određeno i lica angažovana posredstvom agencije) za period januar – oktobar 2021.godine isti su iznosili za 3,2% više u odnosu na isti period 2020.godine, a ne 8,7 odsto kako je saopšteno u javnosti”, poručuju iz EPCG.

Kažu i da je u posljednjih šest mjeseci u EPCG primljeno ukupno 115 osoba, od čega 29 na neodređeno, a 86 na određeno vrijeme, dok je u istom periodu radni odnos prestao za njih 51.

“Imajući u vidu planirani investicioni ciklus od 200 miliona eura, samo u 2022. godini, ukazuje na potrebu i spremnost kompanije da angažuje jedan dio zaposlenih a u cilju implementacije i realizacije pokrenutih projekata Solari 3000 plus i 500 plus, SE „Vilusi“ i SE „Slano“, VE „Gvozd“ itd…Sa druge strane potrebna je bila i adekvatna popunjenosti radnih mjesta kako bi proces rada u pojedinim djelovima kompanije odvijao bez nesmetano i bez zastoja”, poručuju iz EPCG.

Kažu i da je stepen zaduženosti EPCG nizak.

“Kompanija može da pokrije sve svoje obaveze prema kreditorima i investitorima dok koeficijent likvidnosti ukazuje da kompanija ima dovoljan iznos sredstava koji će izmirili obaveze za predstojeće projekte”, zaključuje u saopštenju EPCG.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još