Evropska unija predstavlja nove uslove 22. juna

 Evropska unija predstavlja nove uslove 22. juna

izvor Pixabay

Međuvladina konferencija Evropske unije i Crne Gore biće održana 22. juna, potvrđeno je zvanično u Briselu, piše Dan.

U dokumentu “Komunikacija o sastancima”, koji je Generalni sekretarijat EU dostavio delegaci jama država članica Unije, navedeno je da će sastanak sa predstavnicima Crne Gore biti održan 22. juna.

Dokument je zaveden pod brojem CM3302/2021.

Navodi se da je u pitanju sastanak koji neće biti održan u virtuelnom formatu, što navodi na zaključak da će crnogorska delegacija biti u sjedištu EU.

Glavni pregovarač Crne Gore sa EU Zorka Kordić rekla je ranije da će ovo biti prva politička međuvladina konferencija, odnosno da bi taj sastanak trebalo da posluži za jačanje političkog upravljanja procesom pregovora.

Od smjene vlade u Crnoj Gori, ovo će biti prva Međuvladina konferencija. S obzirom na to da je Crna Gora jedina država kandidat koja je otvori la sva 33 pregovaračka poglavlja, ovo će biti i prva politička međuvladina konferencija između EU i Crne Gore.

Konkretnije, to znači da bi EU trebalo da ukaže kakva očekivanja ima od crnogorske strane, pa bi mogli da se pojave i novi uslovi i mjerila da bi se stvorio konkretan napredak na terenu.

Inače, shodno načelnim informacijama sadržanim u revidiranoj metodologiji pristupnih pregovora, koju je nedavno EU usvojila, političke međuvladine konferencije bi trebalo da posluže za jačanje političkog upravljanja procesom pregovora, kroz dijalog na visokom političkom nivou.

Plan je da politički akteri razgovaraju o aktivnostima realizovanim u dosadašnjem periodu i budućim planovima, sa fokusom na dva segmenta vladavinu prava i ključna poglavlja (23 i 24, koja se odnose na pravosuđe i bezbjednost), te sprovođenje revidirane metodologije za pristupne pregovore.

Očekuje se da posebno bude riječi o zajedničkoj spoljnoj i bezbjednosnoj politici Evropske unije, gdje Crna Gora ima sto odstousklađenosti, odnosno prihvata sve spoljnopolitičke odluke EU. Vjeruje se da će oblast konkurencije, kao i zaštita životne sredine i klimatske promjene, posebno biti u fokusu predstojeće Međuvladine konferencije EU i Crne Gore.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još