Forca izabrala potpredsjednike i generalnog sekretara

 Forca izabrala potpredsjednike i generalnog sekretara

Na sastanku IV- tog Glavnog odbora Nove Demokratske Snage Forca održanom 11.11.2021, za potpredsjednike su izabrani Arbin Čaprići, Gezim Hadžibeti, dr Ilir Čapuni i Sabri Salaj, saopšteno je iz te partije.

Kako navode, ,na sjednici Predsjedništva za generalnog sekretara izabran je Ardijan Mavrić.

U nastavku možete pročitati biografije potpredsjednika i biografiju generalnog sekretara Nove Demokratske Snage Forca.

Arbin Čaprići je rođen 2. oktobra 1986. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Ulcinju. Visoke studije od 2005-2009 je pohađao na Ekonomskom fakultetu na Univerzitetu Luiđ Gurakući, smjer biznis administracija, dok je postdiplomske studije od 2009-2011 završio na Ekonomskom fakultetu u Prištini, smjer politička ekonomija.

U periodu 2012-2014 radio je kao samostalni savjetnik u kabinetu gradonačelnika Ulcinja, dok je od 2014. godine radio u Sekretarijatu za finansije i budžet Opštine Ulcinj.

Od 2010. godine je član Nove Demokratske Snage – Forca, a od 2012. godine i član Glavnog odbora ove partije.

Gezim Hadžibeti je rođen 17. decembra 1983. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Ulcinju. Visoke studije od 2002. do 2007. godine je pohađao na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Uspješno je završio Međunarodni ljetnji univerzitet u Valoni u Albaniji („Demokratija i učestvovanje“, avgust – novembar 2008) kao i stručni ispit za rad u državnim organima 2010. godine.

Položio pravosudni ispit u Ministarstvu pravde Crne Gore 2012. godine i advokatski ispit u Advokatskoj komori Crne Gore iste godine.

Od 2007-2009 radio je kao pravnik u kompaniji D.O.O. „Cungu & Co“, od 2009-2011 godine radio je kao sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Ulcinju. Od 2011-2016. godine je  radio u Sekretarijatu za zaštitu imovine u Opštini Ulcinj.

Od 2016. godine radi kao samostalni advokat. Govori engleski jezik.

Ilir Čapuni rođen je 1978. godine u Baru. U Ulcinj je završio osnovno i srednje obrazovanje. Visoko obrazovanje je stekao na Univerzitetu Crne Gore na Prirodno – matematičkom fakultetu u Podgorici. Doktorirao je kompjuterske nauke 2012. godine na prestižnom Bostonskom univerzitetu.

 Osnivač je lista „Kronika“ na albanskom jeziku 1998. godine gdje je radio kao rukovodilac i glavni urednik. Od 2003- 2006 godine je radio kao asistent na Prirodno – matematičkom fakultetu a je to isto radio i u Bostonu. Od 2013. godine radi u Tirani kao profesor informacionih tehnologija. Rukovodio je Centrom za napredna kompjuterska istraživanja na Univerzitetu New York u Tirani. Od 2019. godine, predaje na Univerzitetu Crne Gore. Aktivan je ronilac i instruktor ronjenja. Učestvovao je i vodio nekoliko podvodnih ekspedicija u kojima su otkriveni i istraženi potopljeni brodovi velikog istorijskog značaja. Jedan od njih je ratni brod Regina Margherita i brod Brindisi.

Od 2017-2021. godine je zadržao funkciju Političkog direktora Nove Demokratske Snage Forca  dok je od 2018-2021 bio  Predsjednik Skupštine Opštine Ulcinj. Odbornik je u skupštini opštine Ulcinj. Govori engleski i turski jezik.

Sabri Salaj je rođen 13. aprila 1984. godine u Vladimiru – Opština Ulcinj. Osnovnu školu završio je u “Bedri Elezaga” u Vladimiru, a srednju školu u “Bratstvo Jedinstvo” u Ulcinju. U periodu 2004-2008 studirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tirani i dobio zvanje „Diplomirani pravnik“. U periodu 2009-2012 nastavio je postdiplomske studije u Prištini i stekao zvanje „Magistar umjetnosti za međunarodnu politiku i diplomatiju“ u naučnom radu „Diplomatija i rješavanje ulcinjskog pitanja“. Uspješno je pohađao stručnu obuku u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Albanije u periodu jun 2010. i jun 2012. godine iz oblasti regionalnih integracija, protokola, javne diplomatije, evro atlantskih integracija, EU i NATO.

Bio je osnivač Umjetničkog društva „Tradita“ i koordinator Ansambla „Tradita“, koordinator Biznis Klub Anamalit i zajedničku kancelarija za dijasporu (Albansko-američko udruženje Ana e Malit – Njujork i Biznis Klub Anamalit) i predsjednik „Mjesne zajednice Vladimir“ 2012-2016. Osnivač je i koordinator Fondacije „Porodica Hajdari“ i član je nevladinog udruženja „Ora“. Radi u Skupštini opštine Ulcinj kao „Samostalni odbornik I“. Od 2014. godine je član Glavnog odbora i odbornik Nove Demokratske Snage Forca u Skupštini opštine Ulcinj. Govori engleski jezik.

Ardijan Mavrić rođen je 1981. godine u Ulcinju, gdje završava osnovnu i srednju školu. Visoko obrazovanje nastavlja na Univerzitetu u Podgorici i Novom Sadu, gdje je 2005. godine diplomira na Tehničkom fakultetu za informatiku, i stiče zvanje magistra informacionih sistema. Nakon diplomiranja, zapošljava se u Podgorici, gdje se 8 godina bavio razvojem i implementacijom informacionih sistema za najuglednije hotele u Crnoj Gori. Istovremeno, po povratku sa fakulteta, počinje da aktivno učestvuje na kulturnim i političkim aktivnostima, gdje u januaru 2006. godine biva izabran za predsjednika Foruma mladih FORCE. Tokom 6 godina kao predsjedavajući Foruma mladih, prenosi svoja iskustva iz studentske organizacije u kojoj je bio član, u vidu organizovanja kulturnih i političkih aktivnosti za mlade u opštini Ulcinj ali i u gradovima u kojima žive Albanci.

U 2014. godini preuzima prvu političku funkciju, gdje kao predstavnik FORCE obavlja funkciju potpredsjednika opštine Ulcinj, gdje kao primarni ciljevi njegovog rada bili su realizacija programskih ciljeva FORCE, kao što su planiranje i otvaranje novih graničnih prelaza u područjima u kojima žive Albanci, a posebno novi granični prelazi: CKLA-Skje (Crna Gora) – Zogaj (Albanija), most i granični prelaz na rijeci Bojana (Ulcinj – Shengjin, Albanija), zatim zaštita i revitalizacija kulturno-istorijskih spomenika, članstvo Starog Grada Ulcinja u UNESCO, kao i dr. U 2017. godini prelazi u Ministarstvo održivog razvoja i turizma, na mjesto generalnog direktora, a od 2018. do 2020. godine obavlja funkciju savjetnika potpredsjednika Skupštine Crne Gore. Ardijan je odbornik FORCE u Skupštini opštine Ulcinj. Govori engleski i italijanski jezik.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još