FORCA: Planirani bužet može se tretirati kao zloupotreba i prevara

 FORCA: Planirani bužet može se tretirati kao zloupotreba i prevara

Planirani budžet za 2022. godinu u iznosu od 16 miliona i 240 hiljada eura, kao I realizovani budžet za tekuću godinu dokaz je zloupotrebe i prevare , ocijenio je potpredsjednik FORCE Ilir Čapuni na danas održanoj pres konferenciji te stranke.

Kako je naveo, upravo je loše planiranje i neostvarivanje budžeta godinama, jedan od razloga, zašto je ta partija napustila koaliciju. On je podsjetio da FORCA  nije glasala za rebalans 2020. i budžet za 2021. godine jer su imali problema sa zakonom i realnošću, što se danas , kako navodi, dokazuje i sa prijedlogom Budžeta za 2022. godinu i realizacijom budžeta za 2021. Oni neće ni sjutra na sjednici SO Ulcinj podržati budžet.

Iz FORCE su ukazali da je Opština dobila i negativno mišljenje na rebalans budžeta od resornog ministarstva, jer je predat van zakonskog roka.

” Budžet za 2021. godinu planiran je u iznosu od 15.000.000 evra, dok je rebalans koji je dostavljen odbornicima, a koji nije dobio saglasnost Ministarstva finansija, pripremljen je u iznosu od 13.500.000 evra, dok je njegova realizacija do kraja novembra ove godine oko 8.500.000 EUR”, rekao je Čapuni.

Kako je naveo, najveći dio budžeta koji najviše interesuje građane su kapitalne investicije.

Za 2021. godinu, ističe Čapuni, predviđena su kapitalna ulaganja u iznosu od 7.000.000 EUR, dok je realizacija do kraja novembra oko 600.000 EUR, odnosno oko 8,5%.

” U Završnom računu za 2020. godinu prikazane su obaveze opštine i javnih preduzeća, odnosno na osnovu zvaničnih informacija. Opština, ne računajući kredite za infrastrukturna ulaganja, duguje 8.105.000 evra, javna preduzeća 10.034.000 eura”, rekao je Čapuni.

Što se tiče kapitalnih investicija, Čapuni podsjeća da je u 2020. godini planirano 6.326.000, a realizovano je 803.925, odnosno svega 12,7%.

” Za 2021. godinu planirano je 7.167.000 EUR a do novembra  realizovano je 600.000 EUR,  odnosno 8,37%.  Za 2022. godinu planirano je 8.365.000 evra i, po svoj prilici, lista kapitalnih investicija će ostati lista želja koju dostavljaju partneri  na koalicionom sastanku u noć uoči sjednice Skupštine”, istakao je Čapuni.

Prema njegovim riječima, , deficit predviđen budžetom, ili jednostavno nedostajuća sredstva za 2022. godinu su 6.870.000 EUR, od čega je primarni deficit 5.935.000 EUR.

” Kreditne obaveze nisu uračunate u ovaj deficit, pa bi realni deficit trebalo povećati za 3.844.626 evra. Dakle, totalni deficit za 2022. godinu  ide do 9.779.626 EUR. Predloženim budžetom za 2022. godinu predviđena je otplata kreditnih dugova u iznosu od 1.570.000 evra, što znači da nisu obuhvaćena sredstva u iznosu od 2.274.626 evra. Dakle, samo za kredite nedostaje iznos od 2.274.626 evra”, pojasnio je Čapuni.

Što se tiče prihoda, navodi on, postala je praksa da se u budžet dodaje prihod od prodaje imovine radi naduvavanja iznosa primitaka.

” U 2021. godini upisano je 2.107.000 EUR, a do novembra realizovano 300.000 EUR. Ove godine ta cifra je porasla na 2.800.000 EUR. A ako se ove nekretnine ne prodaju, deficit će porasti za 2.800.000 EUR”, rekao je Čapuni.

Međutim, kako navodi, kao i do sada, ni građani ni odbornici nemaju uvid u spisak imovine Opštine , niti se odbornicima dostavlja plan prodaje niti se oni pitaju koja imovina je planirana za prodaju.

” Iz svega se vidi da Ministarstvo finansija nije stručno analiziralo nacrt budžeta Opštine Ulcinj za 2022. godinu, jer nije sagledalo ove nepravilnosti i nadimanja u cilju postizanja zakonskih parametara planiranja budžeta”, zaključio je Čapuni.

Pročitajte još