Green Home ukazuje na problem upravljanja otpadom

 Green Home ukazuje na problem upravljanja otpadom

izvor FB

Iz nevladine organizacije grin Hom ukazuju da je upravljanjem otpadom u Crnoj Gori u potpunom zapećku,a  tome u prilog, kako ističu, govore slike nelegalnih deponija koje svakodnevno dobijamo od građana i koje bilježimo na terenu, a koje se nalaze pored puteva, na obalama rijeka, uz naselja, u selima.

– Samo u poslednjih nekoliko mjeseci imali smo brojne prijave građana u vezi sa ovim problemom koji očekuju pomoć i podršku u spriječavanju da rijeke, putevi, obale budu zatrpani šutem, građevinskim materijalom, komunalnim otpadom, automobilskim gumama i leševima uginulih životinja. Prizor koji je zaokupio posebnu pažnju je fotografija leša uginule krave koja je odbačena na jednoj od nelegalnih deponija u zaleđu Velike plaže u Ulcinju što dodatno govori o dubini problema – navode iz NVO Green Home.

Foto: Green Home

Ističu da Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Vlada nisu završili proces donošenja novog Zakona o upravljanju otpadom koji je shodno Akcionom planu za ispunjavanje završih mjerila za poglavlje 27 bio planiran za 2021. godinu.

– S tim u vezi, nisu ostvareni uslovi da se krene u proces pripreme Državnog plana upravljanja otpadom za period 2022. – 2027., što je bilo planirano za 2022. godinu, kao ni lokalnih planova upravljanja otpadom. Ovo znači da se cijeli sistem upravljanja otpadom odvija na osnovu Državnog plana koji je istekao 2020. godine. Posledice vidimo na svakom koraku – navodi se u saopštenju.

Foto: Green Home

Naglašavaju da komunalna preduzeća koja funkcionišu na lokalnom nivou često nemaju ni finansijskih ni ljudskih kapaciteta da se samostalno izbore sa ovim problemima i u tome moraju dobiti podršku sa državnog nivoa, makar na nivou strateških pravaca u kojima se trebaju kretati.

– U ovom poslu im moraju pomoći i drugi organi koji su nadležni za komunalne poslove uključujući komunalnu inspekciju, komunalnu policiju a u brojnim situacijama i ekološku inspekciju. U vremenu kada tehnologija ubrzano napreduje, u kojem treba pratiti trendove u ovoj oblasti i usaglašavati svoje aktivnosti u odnosu na njih, mi nismo u stanju da donesemo akta koja nam omogućavaju implementaciju bilo kakvih aktivnosti.Za to vrijeme, ogromne količine otpada se gomilaju u našoj životnoj sredini i osim što imaju uticaja na životnu sredinu i na prirodu, imaju uticaja i na naše zdravlje. Sa ovih deponija isparavaju različiti štetni gasovi koje mi udišemo (posebno kada dolazi do paljenja ovih deponija) i spriraju se štetne materije u vodu koju pijemo. Te materije dospijevaju i do hrane koju konzumiramo – zaključuje se u saopštenju.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još