Hitno zaustaviti pretvaranje Ade i Velike plaže u deponiju

 Hitno zaustaviti pretvaranje Ade i Velike plaže u deponiju

izvor NVO Green life

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Opštinu Ulcinj, JP za upravljanje morskim dobrom i Komunalno preduzeće Ulcinj moraju da, u skladu sa svojim nadležnostima, krenu u riješavanje problema otpada, te da zaustave proces pretvaranja zaleđa Velike plaže u deponiju, kazala je direktorica NVO Green life Azra Vuković.

Ona navodi da je oblast upravljanja otpadom veliki problem Opštine Ulcinj i Crne Gore. Kako bi se počelo sa rješavanjem ovog pitanja, ocjenjuje da je potrebna saradnja i koordinacija između institucija, a prije svega je potrebno da se ono stavi na listu prioriteta.

„ Na zaleđu Velike plaže mapirali smo 22 lokacije na kojima je nelegalno odložen otpad. Procjenjeno je da se radi o ukupnoj površini od 26.670 kvadra pod otpadom, koji se vidi čak i na satelitskim snimcima. Na skoro svim lokacijama prisutan je građevinski otpad, dok je na većini lokacija prisutan mješoviti otpad koji uključuje i kabasti i kućni otpad“, istakla je Vuković.

Prema njenim riječima, na području desnog rukavca rijeke Bojane i na samoj Adi Bojani mapirali su čak 73 lokacije na kojima je odložen otpad, uglavnom građevinski, dok je na deset lokacija odložen kućni otpad, iz objekata koji se nalaze uz Bojanu.

Vuković navodi da uzroci gomilanja problema u ovoj oblasti, dok se gomilaju i količine otpada, leže u više činjenica.

„ Zakon o upravljanju otpadom definiše da je potrebno da Skupština Opštine Ulcinj odredi lokaciju na kojoj se privremeno skladišti neopasni građevinski otpad sakupljen sa područja ove opštine. Ovo pitanje godinama nije riješeno, tako da stanovnici Ulcinja pri izgradnji objekata, građevinski otpad nesmetano odlažu na ovim lokacijama. Na području Ade Bojane i oko desnog rukavca rijeke Bojane ne postoji dovoljno kontejnera i nije organizovano sakupljanje otpada. Kontejneri koje je Komunalno Ulcinj dobilo kroz projekat „Integrated Waste management and Marine Litter preventionin the Western Balkans (MLP)“ koji implementira GIZ, a za koje je Opština Ulcinj u saradnji sa projektnim timom definisala lokacije za postavljanje, nisu postavljeni iz razloga što nije saniran put koji bi omogućio da se ovi kontejneri postave te nesmetano i redovno prazne. Ovo je aktivnost koju treba da realizuje JP za upravljanje Morskim dobrom. Postavljanjem kontejnera bi se po prvi put na ovom području organizovano sakupljao otpad čime bi se riješilo pitanje gomilanja otpada iz kućica“, ističe Vuković.

Ona navodi i da pitanje čišćenja deponija na zaleđu Velike plaže nije obuhvaćeno Programom o obavljanju komunalnih djelatnosti u zoni Morskog dobra za teritoriju Opštine Ulcinj, te samim tim nisu ni predviđeni troškovi za njihovo uklanjanje.

Problem vidi i u tome što jedan dio plaža nema potpisane ugovore sa Komunalnim preduzećem, čime zakupci izbjegavaju obavezu prema ovom preduzeću a otpad odlažu na najbližoj nelegalnoj deponiji.

“ Ne postoji javno dostupan podatak da je neko kažnjen pri odlaganju otpada na ovim lokacijama od strane Komunalne inspekcije ili Komunalne policije, iako nije potrebno previše truda da se počinioci uhvate na djelu”, zaključuje Vuković.

Pročitajte još