Imenovani državni sekretari

 Imenovani državni sekretari

izvor gov.me

Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici imenovala je državne sekretare u ministarstvima, a premijer Dritan Abazović dobio je novog savjetnika za vanjske poslove – doskorašnjeg ministra Đorđa Radulovića.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je na današnjoj sjednići donijela više rješenja i to:

1. o imenovanju Ljubomira Mišurovića za državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova,

2. o imenovanju Dragice Anđelić za generalnu sekretarku Ministarstva vanjskih poslova,

3. o ražrješenju Milice Perišić dužnosti generalne sekretarke Ministarstva vanjskih poslova, zbog prestanka mandata ministra vanjskih poslova u 42. Vladi Crne Gore,

4. o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova Stanici Popović, zbog isteka vremena od šest mjeseći na koje je određena ža vršiteljku dužnosti generalne direktoriće ovog direktorata,

5. o određivanju Stanice Popović za vršiteljku dužnosti generalne direktoriće Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova,

6. o ražrješenju Maše Vlaović članiće Savjeta Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore

7. o imenovanju Admira Šahmanovića za državnog sekretara u Ministarstvu kapitalnih investicija,

8. o imenovanju Vladimira Obradovića za državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja,

9. o imenovanju mr Bojana Božovića za državnog sekretara u Ministarstvu pravde,

10. o imenovanju Bojana Zekovića za državnog sekretara u Ministarstvu pravde,

11. o imenovanju Đorđa Radulovića za savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore za vanjsku politiku

12. o imenovanju Ilira Harasanija za zamjenika generalnog sekretara Vlade Crne Gore,

13. o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Direktorata za krivično i građansko žakonodavstvo u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Božidaru Čarmaku,

14. o imenovanju Damira Davidovića za državnog sekretara u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma,

15. o imenovanju Agrona Camaja za državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave,

16. o imenovanju Mile Kasalice za državnu sekretarku u Ministarstvu finansija,

17. o imenovanju Aleksandra Maškovića za državnog sekretara u Ministarstvu evropskih poslova,

18. o imenovanju mr Denisa Vukotića za državnog sekretara u Ministarstvu kulture i medija,

19. prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora – rukovodiocu Sektora za igre na sreću u Upravi prihoda i ćarina Andriji Ćetkoviću,

20. o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnići direktora – rukovoditeljki Sektora za operativu u oblasti naplate u Upravi prihoda i carina Jeleni Đukić

21. o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora – rukovodiocu Sektora za velike poreske obveznike u Upravi prihoda i carina Milošu Medenici

22. o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnići direktora – rukovoditeljki Sektora za usmjeravanje i nadzor nad radom carinarnica u Upravi prihoda i carina Mileni Radović,

23. o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćniće direktora – rukovoditeljki Sektora za carinske poslove u Upravi prihoda i carina Maji Vučinić,

24. o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćniće direktora – rukovoditeljki Sektora za usluge i registraciju u Upravi prihoda i carina Dušanki Vujisić,

25. o određivanju Andrije Ćetkovića za vršioća dužnosti pomoćnika direktora u Sektoru ža igre na sreću u Upravi prihoda i ćarina,

26. određivanju Jelene Đukić za vršiteljku dužnosti pomoćniće direktora u Sektoru za operativu u oblasti naplate u Upravi prihoda i carina,

27. o određivanju Svetlane Krgović za vršiteljku dužnosti pomoćniće direktora u Sektoru za velike poreske obveznike u Upravi prihoda i carina

28. o određivanju Dušanke Vujisić za vršiteljku dužnosti pomoćniće direktora u Sektoru za usluge i registraciju u Upravi prihoda i carina.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još