Institut za javno zdravlje nabavlja brze antigenske testove

 Institut za javno zdravlje nabavlja brze antigenske testove

Izvor: Shutterstock

Institut za javno zdravlje potpisaće ugovor sa DOO Osmi red-D Podgorica za nabavku brzih antigentskih testova na koronavirus, vrijednosti 21.000 eura.

IJZ je odluku o izboru najpovoljnije ponude donio na prijedlog Komisije za sprovodenje postupka javne nabavke, a bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje. Kako je objašnjeno, razlog je izuzetna hitnost uzrokovana epidemiološkom sutuacijom, piše Pobjeda.

Osim firme Osmi red-D, ponude su dostali i Glosarij CD d.o.o Podgorica i Farmegra d.o.o Podgorica, ali je Komisija konstatovala da nijesu ispravne u cjelosti, zbog čega su odbijene.

Osmi red-D je, kao jedini koji je dostavio ispravnu ponudu, tokom pregovora korigovao ponuđenu cijenu.

“Ponuđač Osmi Red-D d.o.o. Podgorica je dostavio inicijalnu ponudu za 2.800 brzih imunohromatografskih testova za kvalitativnu detekciju specifičnih antigena SARS CoV-2, jedinične cijene osam eura i ukupne vrijednosti 22.400 eura. Zatim je korigovao jediničnu cijenu na 7,50 eura, odnosno ukupno 21.000 eura i 30. decembra dostavio konačnu koja ispunjava uslove tražene tenderskom dokumentacijom”, stoji u javnoj nabavci.

Ističe se da je odabrana firma u svojoj ponudi dostavila sve dokaze zahtijevane tenderskom dokumentacijom sa kojima je dokazala da ispunjava sve uslove za realizaciju tendera.

“Takođe, navedeni ponuđač je ponudio proizvod koji u potpunosti ispunjava tražene uslove iz tehničke specifikacije. Shodno tome utvrđeno je da je ponuda sačinjena u skladu sa Pravilnikom o sadržaju ponude u postupku javne nabavke”, navedeno je u dokumentaciji.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još