Kostić: Pred nama je godina ekonomskog rasta

 Kostić: Pred nama je godina ekonomskog rasta

izvor VOA

Pred nama je godina dinamičnog ekonomskog rasta, naravno ukoliko Kovid kriza bude stavljena pod kontrolu, ocijenio je za Portal RTCG ekonomski analitičar Vasilije Kostić. Za crnogorsku ekonomiju, priprema ovogodišnje turističke sezone uz osmišljavanje borbe protiv Kovida-19 na ekonomski funkcionalan i opravdan način, za Kostića je ključna.

Smatra da je rješenje za Montenegro Airlines restrukturiranje, te da Vlada treba da traži odlaganje plaćanja prve rate kredita za auto-put.

“Vjerujem da će, ukoliko Kovid kriza bude stvaljena pod kontrolu, ekonomija rasti dinamičnom stopom, ali zbog niske osnove sa koje će krenuti taj rast će biti umjeren”, kazao je Kostić.

On podsjeća da je korona obilježila proteklu godinu i ozbiljno uzdrmala ekonomije svih zemalja svijeta među njima i našu.

“Kovid kriza je, rekao bih, naročito uzdrmala našu i nama slične ekonomije. Mi smo zemlja koja je u regionu pretrpjela najsnažniji ekonomski pad kao direktnu posljedicu visoke zavisnosti od turizma i od sektora usluga generalno, odnosno kao ekonomija koja nema potreban nivo diverzifikacije privrede koja se ogleda u vidu pretjerane uvozne zavisnosti”, kazao je Kostić.

Priprema sezona ključna

Za crnogorsku ekonomiju, priprema ovogodišnje turističke sezone uz osmišljavanje borbe protiv Kovida na ekonomski funkcionalan i opravdan način, za Kostića je ključna.

“Ako već sada pristupimo planiranju turističke sezone, uz vakcinu koja izvjesno dolazi prije ili kasnije, vjerujem da je moguće da od turističke sezone dobijemo više nego što to sada mislimo i da proces oporavka bude dinamičniji od očekivanog”, kazao je Kostić.

On podsjeća da je usljed ozbiljnog pada u ekonomskoj aktivnosti, turizmu najviše, ozbiljno narušena finansijska stabilnost, odnosno održivost javnih finansija.

“Prihodi su bili znatno redukovani, a troškovi iznad, proporcionalno uvećani, usljed vladinih mjera očuvanja ekonomske supstance privrede i istovremeno servisiranja svih socijalnih i drugih davanja u punom iznosu. Dodatno i izmirenje pristiglih finansijskih obaveza po osnovu dugovanja iz prethodnih perioda, sa već rečenim, uslovilo je  izuzetan rast budžetskog deficita koji znatno uvećava i onako visok javni dug”, navodi Kostić i kao posljedicu toga vidi zaduženje od 750 miliona eura.

Zaduženje bilo nužno

“Po mome mišljenju, zaduženje je bilo nužno kako bi sistem mogao nastaviti da funkcioniše. Tim prije, što je visoka neizvjesnost koju Kovid kriza generiše prisutna i dalje sa teškim gotovo nesmanjenim ekonomskim posljedicama po privredu zemlje. U okolnostima snažnog ekonomskog pada sa znatno redukovanim i neizvjesnim prihodima zaduženje je bilo nužno”, kazao je Kostić.

Zbog turizma i multiplikativnih efekata na ekonomiju, Crnoj Gori je, dodaje Kostić, potrebna nacionalna avio kompanija. Smatra da svrha njenog postojanja ne treba da bude profit, već dovođenje turista, avio dostupnost Crne Gore i njena promocija kao turističke i investicione destinacije.

“Postavlja se pitanje: Da li je profit svrha kompanije i da li je on dovoljno dobro objašnjenje njene svrhe? Nije! Profit je uslov poslovanja kompanije, test njene valjanosti i nije dovoljno dobro objašnjenje svrhe postojanja bilo koje komapnije pa ni Montenegro Airlinesa. Svrha kompanije se ogleda u stvaranju i pronalaženju kupaca, a u slučaju Montenegro Airlinesa je to u dovođenju turista, avio dostupnosti Crne Gore i njenoj promociji kao turističke i investicione destinacije i u još mnogo čemu drugom. Ona je dakle u službi jačanja crnogorske ekonomije – to je njena svrha. Da li ona može biti sve to po cijenu velikih gubitaka koje je stvorila! Ne! Druga je priča sa malim gubicima. Da li je zbog toga treba ugasiti? Ne, nikako!”, kazao je Kostić i kao rješenje trenutne situacije oko Montenegro Airlinesa vidi restrukturiranje.

Restrukturirati Montenegro Airlines

“Treba je restrukturirati! To svi rade sa nacionalnim avio kompanijama. Niko ne želi da svoju avio dostupnost stavi u ruke privatnim – profitno orijentisanim operaterima jer tada nesumnjivo strada mnoštvo državnih interesa, a u našem slučaju turizam i sve ono što je svrha Montenegro Airlinesa. Razumijevanje svrhe poslovanja kompanije utiče i na njene ciljeve poslovanja i očekivanja u vezi sa njom”, kazao je Kostić.

Nova Vlada nije usvojila budžet za 2021. godinu već najavila da će to učiniti u martu, a do tada prešla na privremeno finansiranje. Takvu odluku Kostić smatra razumljivom ali, kako dodaje, treba praviti razliku između razumljivog i ispravnog.

“Imajući u vidu da se radi o Vladi koja za sebe kaže da je Vlada diskontinuiteta razumljivo je da sebi omogući vrijeme za uvid u sve ono što bi mogli biti bitni elementi za tako značajnu stvar kao što je novi budžet, tim prije, što nova Vlada iskazuje visok stepen nepovjerenja prema onome što je radila prethodna Vlada. Sa tog aspekta takav korak je razumljiv”, kaže Kostić.

Tražiti odgađanje plaćanje rate za autoput

Ipak, napominje, privremeno finansiranje ima svojih mana pa se zato, kako dodaje, rijetko, ali ipak koristi i predviđenio je zakonom. Imajući u vidu da je budžet, ako ne najznačajniji a ono jedan od najznačajnijih dokumenata svake vlade, odluka o privremenom finansiranju u ovoj situaciji, prema Kostiću, ne bi trebalo da bude neočekivana.

“Kada govorimo o koncipiranju budžeta mislim da se tekuća potrošnja mora ograničiti i držati čvrsto u okviru realnih izvora finansiranja, kako bi se uticalo na smanjivanje budžetskog deficita. Istovremeno, imajući u vidu veliku potrebu za dinamiziranjem ekonomije, ne smije se zanemariti kapitalni dio budžeta. I jedno i drugo će biti prilično izazovno za realizaciju”, kazao je Kostić.

Ove godine dospijeva i prva rata kredita za prvu dionicu autoputa Bar-Boljare. Kostić ističe da je potrebno tražiti odlaganje plaćanja.

“Prvo treba tražiti odlaganje zbog produženja roka završetka i vanrednih okolnosti koje se odnose na višu silu (Kovid kriza), a tek potom razmatrati druge opcije jer reprogram kredita uvijek ima svoju konotaciju u vezi sa problematičnom likvidnošću a to povratno utiče na cijenu zaduživanja”, kazao je Kostić.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još