Krivokapić: Zajedničkim naporima izgraditi državu socijalne pravde

 Krivokapić: Zajedničkim naporima izgraditi državu socijalne pravde

izvor gov.me

Danas se obilježava Međunarodni dan socijalne pravde, koji su ustanovile Ujedinjene nacije u cilju promocije socijalne pravde, što uključuje napore za rješavanje pitanja poput siromaštva, isključenosti, rodne ravnopravnosti, nezaposlenosti, ljudskih prava i socijalne zaštite.

“Vlada Crne Gore je već više puta do sada istakla da će ova godina biti godina pravde, jer smo na pravdu svi dugo čekali. Posebno smo izdvojili socijalnu pravdu, jer je socijalni status velikog broja naših građana neprihvatljiv”, naveo je u obraćanju tim povodom premijer Zdravko Krivokapić. Podsjetio je šta su, kao Vlada od riječi i djela, do sada uradili na ovom planu. “- Na sjednici 28. januara usvojili smo paket mjera podrške privredi i građanima za prvi kvartal ove godine, čija je vrijednost procijenjena na 163 miliona eura. Ovim paketom predviđena je podrška ranjivim kategorijama stanovništva kroz dodjeljivanje jednokratne novčane pomoći. – Predložili smo uvođenje dječjeg dodatka za svu djecu do navršenih šest godina, jer se u periodu od rođenja do šeste godine dijete najintenzivnije razvija, tada je najosjetljivije i potrebna mu je najveća podrška. Predloženo rješenje obuhvata oko 46 hiljada djece i godišnje će državu koštati oko 16,6 miliona eura. – Predložili smo povećanje minimalne zarade sa sadašnjih 222 eura na 250 eura i taj predlog biće realizovan početkom trećeg kvartala. – Održan je veliki broj sastanaka sa predstavnicima organizacija civilnog društva koje se bave humanitarnim radom, kako bi se stvorila jasna slika o realnom stanju na terenu, imajući u vidu da su ti podaci ključni za pružanje socijalnih usluga. Vlada je čvrsto opredijeljena da u procesu donošenja odluka razmijeni mišljenja i da sarađuje sa svim akterima i svim sektorima – inkluzivnost i transparentnost su na djelu. – U saradnji sa UNICEF-om sprovodimo temeljnu analizu na osnovu koje ćemo pristupiti reformi cjelokupnog sistema socijalne zaštite. Cilj nam je da socijalna zaštita bude usmjerena ka onima kojima je zaista potrebna, što do sada nije bio slučaj. – Predložili smo obezbjeđivanje besplatnih udžbenika za osnovce, a u planu je i uvođenje poreskih olakšica za opremu za bebe. Plan je da u periodu od tri godine imamo održivo rješenje za podršku i pomoć porodicama, kao i čitav paket socijalnih servisa, usmjeren na podsticanje edukacije i kvalitetnije ishrane. – U okviru Ministarstva finansija i socijalnog staranja biće osnovana Direkcija za socijalnu pravdu, koja će biti nadležna za pravednu i zakonitu raspodjelu pomoći najugroženijim građanima. Vlada sredstva iz budžetske rezerve neće koristiti za lične i partijske interese, niti za kupovinu skupocjenih automobila, već će podrška države stići do onih kojima je najpotrebnija. – Vlada je juče usvojila predlog za davanje saglasnosti za pokretanje postupka prodaje dva vozila Mercedes – Majbah, koja su u državnom vlasništvu. Sredstva od prodaje biće iskorištena za pomoć najugroženijim građanima i unapređenje socijalne pravde u državi”, rekao je Krivokapić. Javnost Crne Gore zna da je jedan od najvažnijih poslova na kojima trenutno radi Vlada, donošenje budžeta za tekuću godinu, s naglaskom na njegovu socijalnu komponentu. Dodaje da to nije bio slučaj sa predlogom budžeta koji su naslijedili od prethodne Vlade, pa ga, između ostalog, i zbog toga nijesu htjeli preuzeti. “Poštovane građanke i građani, nadam se da će vladin primjer slijediti i naši preduzetnici, kako bi zajedničkim naporima izgradili državu socijalne pravde”, zaključio je Krivokapić.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još