Kroz program “Podsticaji za sezonsko zapošljavanje” biće uključeno 550 nezaposlenih sa evidencije

 Kroz program “Podsticaji za sezonsko zapošljavanje” biće uključeno 550 nezaposlenih sa evidencije

Izvor: ZZZCG

Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je danas Javni konkurs za realizaciju Programa “Podsticaji za sezonsko zapošljavanje”, u 2021. godini. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za realizaciju programa sa potrebnom dokumentacijom je 31. maj 2021.godine u 15 sati.

“U program će, na period do tri mjeseca, biti uključeno 550 nezaposlenih lica koja su na evidenciji nezaposlenih, duže od tri mjeseca, i to: nezaposlena lica do 30 godina života i/ili nezaposlene žene.  Zavod će pripremiti nezaposlena lica za učešće u programu, a poslodavci koji će realizovati program će iz te grupe pripremljenih lica izvršiti izbor i zaposliti ih na sezonskim poslovima”, saopšteno je iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Odlukom Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje opredijeljeno je 601.000 eura za realizaciju programa.

Program »Podsticaji za sezonsko zapošljavanje« je jedan od programa aktivne politike zapošljavanja kreiran u skladu sa potrebama tržišta rada.

Cilj programa je povećanje zaposlenosti nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda, koja imaju potrebne vještine, ali se suočavaju sa poteškoćama u pronalaženju posla zbog drugih ličnih karakteristika.

Program će se realizovati u saradnji sa poslodavcima iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju u sektoru usluga smještaja i ishrane, na teritoriji Crne Gore.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još