Manjak angažovanja EU otvara prostor za uticaj nezapadnih aktera

 Manjak angažovanja EU otvara prostor za uticaj nezapadnih aktera

foto MINA

Nedostaci demokratije i vladavine prava i manjak angažovanja Evropske unije (EU) na Zapadnom Balkanu (ZB) otvaraju prostor za veći uticaj nezapadnih aktera, kazala je izvršna direktorica Politikon mreže Jovana Marović.

Ona je navela da su se promjenom vlasti u Crnoj Gori, makar na papiru, stekli uslovi da se ubrzaju reforme u nekim segmentima, ali da će bez adekvatnijeg okvira i konkretnijih preporuka biti teže utvrditi rezultate ili njihovo odsustvo.

Marović je agenciji MINA rekla da je ekonomska podrška EU prijeko potrebna, ali i snažnija podrška reformama na jačanju demokratije i vladavine prava koja će uključiti i sankcije i nagrade za postignuto.

„Nedostaci demokratije i vladavine prava i manjak angažovanja EU na ovim prostorima otvaraju vrata za veći uticaj nezapadnih aktera“, smatra Marović.

Komentarišući neusvajanje zaključaka o proširenju zemalja ZB i neotvaranje međuvladine konferencije sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, ona je navela da je s aspekta kredibilnosti politike proširenja problematično što postignuti rezultati nijesu osnov za prelazak iz jedne faze integracije u drugu.

„Političko odlučivanje na EU nivou ne smije da ima primat u odnosu na odlučivanje koje je zasnovano na vrednovanju postignutog“, kazala je Marović.

Prema njenim riječima, rješavanje bilateralnih sporova je važno i prioritetno, ali ono bi trebalo da ide paralelno sa sprovođenjem reformi.

„I svakako bi do kompromisa trebalo da dođe prije pristupanja države EU, ali zaista nema opravdanja za to što zbog njih zemlja kandidat ne može da otvori pregovore kao tek jednu fazu u procesu integracije, iako je ispunila sve uslove za to“, rekla je Marović.

Kako je navela, ako EU ne ispunjava obećanja i ne vrednuje na adekvatan način rezultate u reformama to nije ohrabrujuće ne samo za državu o kojoj je riječ, već i za ostale zemlje ZB.

Marović smatra da takve poruke sa EU nivoa nijesu dobre za proširenje, ali ni za reforme u zemljama u kojima nedemokratske vlasti koriste status quo za dalje jačanje svoje moći.

„Treba imati na umu i to da u mnogim zemljama proces već traje dugo, posebno u Crnoj Gori koja pregovora o članstvu od 2012. godine, i da nema jasne slike kuda vodi i da li je perspektiva članstva izvjesna ako dođe do ubrzanja reformi“, navela je Marović.

Ona je kazala da je EU do sada trebalo da konkretizuje instrumente iz nove metodologije proširenja, posebno za Crnu Goru koja je prihvatila u maju i do sada otvorila sva pregovaračka poglavlja, a još čeka novi pregovarački okvir.

„U tom smislu teže je za objasniti zašto je i Crna Gora sada „na čekanju“ kada je ove godine „nagrađena“ otvaranjem pregovaračkog poglavlja i kada ne postoji razlozi za odugovlačenje primjene nove metodologije“, rekla je Marović.

Ona je navela da ne vidi razlog za neusvajanje makar generalnih zaključaka za ZB.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još