Mijenja se Zakon o radu

 Mijenja se Zakon o radu

foto FOS Media

Grupa poslanika vlasti i opozicije dostavila je juče predsjedniku Skupštine Aleksi Bečiću Predlog zakona o izmjeni Zakona o radu koji treba donijeti po skraćenom postupku. Izmjena se odnosi na produžetak propisanog roka za donošenje novog Opšteg kolektivnog ugovora zbog situacije izazvane epidemijom koronavirusa.

Kako je navedeno u Predlogu zakona, stav 1 člana 216 Zakona o radu mijenja se i glasi: “Opšti kolektivni ugovor u skladu sa ovim zakonom zaključiće se najkasnije do 31. decembra 2021. godine.”

Predlog zakona potpisali su poslanici parlamentarne većine Slaven Radunović (DF), Boris Bogdanović (Demokrate), Branko Radulović (PzP), Dragan Ivanović (SNP) i Miloš Konatar (URA), kao i predstavnici opozicije Danijel Živković (DPS), Ivan Brajović (SD), Ervin Ibrahimović (BS) i Raško Konjević (SDP).

Postojeći Zakon o radu usvojen je 23. decembra 2019. godine, a na snagu je stupio 7. januara 2020. Članom 216 stav 1 propisano je da će se Opšti kolektivni ugovor zaključiti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu zakona, dok je stavom 3 istog člana propisano da će zaključivanjem kolektivnog ugovora iz stava 1 tog člana, odnosno istekom roka za njegovo zaključivanje, prestati da važi Opšti kolektivni ugovor.

Prema toj odredbi novi Opšti kolektivni ugovor morao bi biti zaključen najkasnije do 7. januara 2021. godine, odnosno za nekih mjesec dana.

Generalni sekretari Unije slobodnih sindikata Crne Gore i Saveza sindikata Crne Gore, Srđa Keković i Duško Zarubica, podnijeli su 10. novembra Skupštini Inicijativu za izmjenu Zakona o radu, kojom se predlaže izmjena pomenutog stava člana 216 navedenog zakona na način da se rok za donošenje Opšteg kolektivnog ugovora, koji ističe 7. januara 2021. godine, produži na 31. decembar 2021.

“Podnosioci navode da je u maju mjesecu 2020. godine formirana tripartitna radna grupa koja je pristupila izradi novog Opšteg kolektivnog ugovora, ali zbog barijera izazvanih epidemijom koronavirusa kao i zbog zahtjeva Unije poslodavaca Crne Gore za dodatnim konsultacijama, rad na izradi Opšteg kolektivnog ugovora nije okončan u predviđenom roku”, piše u inicijativi dostavljenoj Skupštini.

Zbog nepredviđenih okolnosti nastalih epidemijom kovid-19, istekom roka od jedne godine i prestankom važenja Opšteg kolektivnog ugovora desetine hiljada zaposlenih, u djelatnostima koje nemaju zaključene kolektivne ugovore, ostali bi bez brojnih prava iz radnog odnosa čime bi nastupile štetne posljedice po njih, što će biti spriječeno usvajanjem izmjene člana 216 u stavu 1.

Zakon se može donijeti po skraćenom postupku u dva slučaja i to: kada se zakonom trebaju urediti pitanja i odnosi nastali usljed okolnosti koje nijesu mogle da se predvide a nedonošenje zakona moglo bi da prouzrokuje štetne posljedice, kao i kada je zakon potrebno usaglasiti sa evropskim pravom i međunarodnim ugovorima i konvencijama.

Nije potrebno obezbjeđivati dodatna finansijska sredstva za sprovođenje ovog zakona, piše u Predlogu zakona o izmjeni Zakona o radu.

izvor FOS Media

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još