Mladi iz Ulcinja na sajmu u Skadru

 Mladi iz Ulcinja na sajmu u Skadru

“Turistički sektor je prošle godine prošao kroz težak period. Čini se da sada, ipak, dolaze bolje dani. A ko, kao naši mladi, sa svojom energijom, pozitivnošću, dobrom voljom koju imaju, mogu da doprinesu uspjehu te važne grane za sve nas“, kazala je Valbona Doçi iz organizacije World Vizion Albania.

Ona je to rekla u izjavi za medije na sajmu “Putevi razvoja karijere u sektoru turizma“, koji je održan u Skadru za učenike srednjih stručnih škola iz Ulcinja i Skadra.

Ova dva grada imaju dugu i plodonosnu saradnju u ovoj oblasti, ali ona nije nikada formalizovana, nego su ljudi uglavnom bili prepušteni samosnalaženju. Naime, kako navodi Almedina Dodić iz NVO Novi Horizonti, mnogi mladi ljudi iz regije Skadra rade na sezonskim poslovima u Ulcinju, posebno u oblasti turizma i ugostiteljstva.

„Mi smatramo da je veoma važno da stvaramo mostove saradnje među mladima. Samo na taj način mi ćemo moći da ubuduće stvaramo različita partnerstva u svim oblastima, pa i u biznisu“, dodala je ona.

Prirodni potencijali Ulcinja i Skadra sa oko 40 kilometara obale, od kojih pješčane plaže čine polovinu, te biznisi koji se na to naslanjaju, predstavljaju veoma dobru mogućnost za zapošljavanje i prihode mladih. Posebno zbog činjenice da je svake godine sve izraženiji problem nedostatak kvalifikovane radne snage.

Ulcinj i Skadar su privilegovani u turističkom smislu, zahvaljujući prirodnim resursima, geografskom položaju, kulturnoj raznolikosti itd., ali, nažalost, ove činjenice nijesu u direktnoj proporciji sa stvarnim stanjem i stopom zaposlenosti mladih u Crnoj Gori i Albaniji. U obje ove regije postoje relativno visoke stope nezaposlenosti mladih, pa je zato i procjena ovog projekta da sektor turizma može biti nosilac bržeg i održivog razvoja prekograničnog regiona, čineći ga poželjnom destinacijom kako za strane posjetioce, tako i za život i prosperitet mladih ljudi.

Kroz ovaj projekat već se grade nova partnerstva između organizacija i institucija iz Albanije i Crne Gore, na način da se mladima u prekograničnoj regiji otvaraju šanse da se bolje upoznaju, razmjenjuju iskustva i pokrenu konkretnu saradnju u oblasti turizma.

KATALOG ILUSTRACIJA

Srednjoškolci koji su uključeni u ovaj projekat već se opremaju posebnim vještinama koje će ih učiniti konkurentnim na tržištu rada i to će nesumnjivo povećati njihovu zapošljivost, ali i uticati na ekonomsko osnaživanje njihovih zajednica.

Ulcinjski srednjoškolci su, inače, za sajam u Skadru pripremili turistički vodič „ZA VIKEND U ULCINJU“, koji je naišao je na veliko interesovanje posjetilaca sajma. 

Događaj je organizovan u prijateljskom formatu gdje su mladi iz Ulcinja i Skadra imali priliku da uspostave kontakte i razmjene međusobna iskustva, iskažu svoje kreativne vještine, predstave turističke potencijale prekogranične regije kroz kataloge i turističke vodiče, kao i da promovišu specijalitete tradicionalnih kuhinja oba ova grada. Mladi su takođe imali mogućnost da komuniciraju sa predstavnicima različitih privrednih subjekata kako bi istražili mogućnosti angažmana tokom predstojeće ljetnje sezone.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još