Monstat spreman za popis

 Monstat spreman za popis

ilustracija

Ekspert Evropske unije je zaključio da je Uprava za statistiku spremna da realizuje popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine u skladu sa međunarodnim pravilima i preporukama, saopšteno je Danu iz Monstata.

Na pitanje da li je tehnički i organizaciono izvodljivo da se popis stanovništva obavi u novembru ove godine, posebno uzimajući u obzir situaciju izazvanu korona virusom, iz Monstata su kazali je usvajanje zakona planirano za četvrti kvartal.

“Vlada Crne Gore je na sjednici od 30. marta 2021. godine donijela Program rada Vlade za 2021. godinu, i ujedno definisala usvajanje predloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2021. godini za četvrti kvartal 2021. godine”, podsjetili su iz Monstata.

Kako su istakli, završene su sve pripremne aktivnosti iz nadležnosti Monstata planirane u ovoj fazi realizacije popisa.

“Realizovan je probni popis stanovništva u periodu od 1. do 15. aprila 2019. godine, sa ciljem testiranja pripremljenih instrumenata popisa nauzorku od 50 popisnih krugova. Probni popis je podržan kroz IPA 2015 višekorisnički projekat. Završen je nacrt zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2021. godini, kojim se uređuju pravila za prikupljanje sveobuhvatnih podataka o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima”, navodi se u odgovorima.

Kako su naveli, Uprava za statistiku je objavila dva javna poziva za predlaganje predstavnika NVO i drugu zainteresovanu javnost u radnu grupu za pripremu nacrta zakona o popisu stanovništva, stanova i domaćinstva 2021. godine.

Ta dva javna poziva objavljena su u julu i septembru 2019. godine, ali nije bilo zainteresovanih kandidata.

“Formirana je organizaciona struktura za pripremu i realizaciju popisa u Monstatu, sedam komisija u čijem radu učestvuje 40 zaposlenih iz Monstata. Ocijenjena je usaglašenost nacrta zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021.godine od strane evropskog eksperta, u dijelu varijabli koji će se prikupljati popisom, kao i metodologije i upitnika koji su korišćeni u probnom popisu sa regulativama EU 763 i 543, uz podršku projekta IPA/2018/399-546. Zaključak eksperta EU je da je Uprava za statistiku spremna da realizuje popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine u skladu sa međunarodnim pravilima i preporukama”, saopštili su iz Monstata.

U pripremi su instrumenti popisa stanovništva upitnici, kao i metodološka i organizaciona uputstva za realizaciju popisa.

Priprema instrumenata popisa stanovništva bazirana je na EU Regulativi 763/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta EU o popisima stanovništva i stanova, Preporukama evropske konferencije statističara za rundu popisa 2020. godina i Konceptu kvaliteta evropske statistike (15 principa kvaliteta).

“Aktivnosti u realizaciji popisa stanovništva koje su u toku ili se planiraju, au zajedničkoj su nadležnosti sa drugim organima državne uprave, podrazumijevaju komunikaciju sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja kao predlagačem zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine (dostavljene tri inicijative 7. decembra 2020.godine, 27. januara 2021. godine i 5. aprila 2021. godine”, naveli su iz Monstata.

U toku je, kako su dodali, komunikacija i sa Upravom za katastar i državnu imovinu, kao i sa jedinicama lokalnih samouprava kao nadležnim organima za uspostavljanje adresnog registra, a u cilju ažuriranja prostornog registra.

“Tu su i komunikacija sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja, kao resornim ministarstvom u dijelu stvaranja finansijskih i kadrovskih pretpostavki za realizaci ju popisa stanovništva (nakon isteka perioda privremenog finansiranja), i sa Institutom za javno zdravlje u dijelu procjene uticaja epidemiološke situacije na realizaciju popisa stanovništva metodom direktnog obilaska domaćinstava „od vrata do vrata“, saopštili su iz Monstata.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još