Montenegro Airlines tužio To Montenegro: Traže da se zabrani korišćenje loga

 Montenegro Airlines tužio To Montenegro: Traže da se zabrani korišćenje loga

Izvor: ToMontenegro

Montenegro Airlines (MA) u stečaju tužio je To Montenegro jer je, neovlašćenim predstavljanjem i stavljanjem u promet loga koji je istovjetan ili sličan čuvenom orlu, povrijedio registrovani žig kompanije, saznaje Pobjeda.

Tužbom se traži naknada štete koja nije precizirana, ali je jednaka iznosu koristi koju To Montenegro ima namjeru da ostvari stavljanjem loga kao znaka na svoje robe i usluge. Traži se i da To Montenegro odmah i bez odlaganja prestane sa korišćenjem loga, a pod prijetnjom novčane kazne zabranjuje mu se njegovo korišćenje i u budućnosti.

U tužbi koju je juče predao Privrednom sudu stečajni upravnik MA Saša Zejak, navodi se da je To Montenegro povrijedio više članova Zakona o žigu, kojim je propisano da nosilac žiga ima isključivo pravo korišćenja zaštićenog znaka.

Podsjeća se da je MA 26 godina obavljao usluge avio-prevoza, te da je prepoznat u svijetu kao nacionalni brend i kompanija koja obavlja prevoz ka brojnim destinacijama, piše Pobjeda.

“S tim u vezi, MA je usluge obilježavao univerzalno, prepoznatljivim zaštitnim znakom – žigom u obliku orla, koji je sadržao i naziv društva. Tužilac je nosilac prava na nacionalnom žigu i registrovan kod Zavoda za intelektualnu svojinu, kod kojeg je u toku postupak obnove”, ukazuje se u tužbi.

Konstatuje se da je To Montenegro na konferenciji za medije 28. maja predstavio novi logo kompanije koji je istovjetan ili sličan logu MA, odnosno registrovanom žigu.

Članom 10 stav 2 Zakona o žigu, kako se dodaje, propisano je da nosilac žiga ima pravo da drugim licima zabrani da u trgovinskom prometu neovlašćeno koriste znak koji je istovjetan njegovom žigu, te da ga koriste za iste robe i usluge za koje je žig registrovan.

Stavom dva, tačkom dva, istog člana precizirano je parvo zabrane ukoliko zbog korišćenja znaka postoji vjerovatnost dovođenja javnosti u zabludu.

Članom 11, stav 1, Zakona o žigu propisano je da nosilac žiga ima pravo da drugima dozvoli ili zabrani stavljanje zaštićenog znaka na robu, njenu ambalažu ili sredstva za obilježavanje robe.

“Važno je ukazati da tuženi ne može registrovati svoj logo kao žig ni u smislu člana sedam Zakona o žigu, odnosno ispunjeni su svi uslovi za odbijanje registracije žiga na osnovu ranijih žigova, što će biti predmet posebnog postupka”, kaže se u tužbi.

Sudu se predlaže da utvrdi da je To Montenegro nesumnjivo povrijedio žig MA, kao i prava koja iz njega proizilaze. To je, kako se ukazuje, urađeno ponašanjem i namjerom To Montenegra da kao logo koristi znak MA koji je zaštićen, i to za usluge i robe koje su istovjetne uslugama i robama za koje je registrovan žig na koji pravo ima MA.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još