Može doći do problema u nabavci ljekova

 Može doći do problema u nabavci ljekova

Izvor: Pixabay

S obzirom da Zakon o budžetu Crne Gore za 2021. nije donijet, već će Ministarstvo finansija i socijalnog staranja do njegovog donošenja potrošačkim jedinicama odobravati finansijska sredstva privremeno na mjesečnom nivou, Fond za zdravstveno osiguranje se 14.01.2021. pisanim putem obratio Ministarstvu finansija, za stav u vezi sa izradom planova javnih nabavki za 2021. za javni zdravstveni sistem.

“Glavni razlog obraćanja Fonda Ministarstvu finansija je taj da ukažemo da se zdravstveni sistem ne može uklopiti u koncept izrade plana javnih nabavki koji je predložen od strane Direktorata za politiku javnih nabavki Ministarstva finansija i socijalnog staranja do donošenja Zakona o budžetu za 2021. godinu, a koji podrazumijeva da se nabavke planiraju i vrše na mjesečnom nivou te da plan sadrži samo one nabavke koje su neophodne za nesmetano funkcionisanje i planiranje jednostavnih nabavki”, naveli su u saopštenju i pojasnili:

“Ovo iz razloga što bi to značilo da se bilans potreba za ljekovima i medicinskim sredstvima utvrđuje na mjesečnom nivou. Takođe, s obzirom da se radi o velikim vrijednostima nabavki za koje se sprovode tenderski postupci, koji su složeni i traju po nekoliko mjeseci, isti se ne mogu završiti na mjesečnom nivou, a kroz sprovođenje jednostavnih nabavki ne mogu se pokriti potrebe zdravstvenog sistema.

U cilju obezbjeđivanja kontinuiteta snabdjevanja zdravstvenog sistema ljekovima i medicinskim sredstvima, predložili smo da se bilansi potreba za ljekovima i medicinskim sredstvima utvrde na godišnjem nivou, na bazi planiranih sredstava za 2020. godinu po rebalansu budžeta ili  u okviru iznosa planiranih Nacrtom budžeta Fonda za 2021. godinu i da se, shodno tome u planovima javnih nabavki, ove nabavke planiraju za duži period odnosno na godišnjem nivou”, navedeno je u saopštenju koje potpisuje direktor Fonda Sead Čirgić.

Kako je dodao, u najboljoj namjeri da preveniraju problem s obzirom da nema reakcije po obraćanju Fonda žele da ukažu da ovakav način nabavke može dovesti do poremećaja u snabdjevenosti zdravstvenog sistema ljekovima i medicinskim sredstvima.

“Ovo se posebno odnosi na nabavke koje sprovodi Montefarm za potrebe zdravstvenog sistema, Institut za javno zdravlje za nabavku dijagnostikuma i potrošnog materijala za PCR testiranje, Klinički centar Crne Gore, Dom zdravlja Podgorica, bolnice koje su određene kao COVID bolnice i dr”, zaključio je on.

izvor FOS media

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još