Na bolovanja otišlo 5,4 miliona eura

 Na bolovanja otišlo 5,4 miliona eura

ilustracija

Iz Fonda za zdravstveno osiguranje Danu je saopšteno da su tokom ove godine bolovanja svih zaposlenih osiguranika koštala 5.466.000 eura. Iz Fonda ističu da su, i pored godine koju je obilježila epidemija virusa korona, imali manje zahtjeva za naknadu za spriječenost za rad.

“Ukupni trošak po osnovu naknade za privremenu spriječenost za rad za period 1.1. do 31.12.2020. godine iznosi 5.466.474,90 eura, dok je za isti period prošle godine trošak iznosio 5.603.540,98 eura, od nosno ove godine trošak je manji za oko 137.000 eura ili za 2,45 procenta”, navode iz Fonda.

Iz Fonda pojašnjavaju da je za naknade za bolovanja u 2020. godini bilo planirano 4.100.000 eura, dok je za 2019. godinu bilo predviđeno 4.800.000 eura, što je manje za 700.000 eura.

“Bolovanja duža od 12 mjeseci su najčešće otvarana zbog dijagnoza: SOO-D48 tumori, FOO-F99 duševni poremećaji i poremećaji ponašanja, SOO-T98 povrede trovanja i posledice djelovanja spoljnih faktora, M00-M99 bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva, I00-I99 i bolesti sistema krvotoka”, ističu iz Fonda.

Fond je propisao postupak ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad.

“Privremenu spriječenost za rad (bolovanje), novim zakonom odobrava izabrani doktor u trajanju do 30 dana, odnosno prvostepena ljekarska komisija Fonda za zdravstveno osiguranje preko 30 dana. Tokom prijema i obrade zahtjeva za ocjenu opravdanosti daljeg bolovanja od strane komisije stručne službe Fonda vrše kontinuiranu kontrolu odobrenog bolovanja od strane izabranihdoktoraudijeluusklađenosti sa zakonom i Pravilnikom. Nakon toga prvostepena ljekarska komisija Fonda, kao stručno tijelo, sastavljeno od tri doktora različitih specijalnosti vrši ocjenu i daje nalaz i mišljenje kojim utvrđuje pos lednji dan bolovanja ili dan ponovnog javljanja komisiji”, kazali su iz Fonda.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još