Nasilje prijavilo 78 žena i jedan muškarac

 Nasilje prijavilo 78 žena i jedan muškarac

FOTO: Selver Vuković- Sa današnje pres konferencije

Od početka godine do danas SOS telefonu za žene i djecu žrtve nasilja Ulcinj za pomoć se obratilo 78 žena, i jedan muškarac, kazala je direktorka SOS telefona Hatidža Neljaj , na pres konferenciji organizovanoj povodom obilježavanja Međunarodnog dana nasilja nad ženama.

Nasilje u porodici nesumnjivo je najrasprostranjeniji oblik zlostavljanja žena širom svijeta, navodi ona, bez obzira na regiju, kulturu, etničku pripadnost, obrazovanje, klasu i vjeru.

„Ne bih rekla da je ovaj fenomen u porastu, ali taj fenomen se više ne skriva. Društvo, posebno žene, postale su svjesne da trebaju prijaviti nasilje u porodici, institucije su odgovornije u pružanju pomoći i podrške žrtvama, ljudi imaju više povjerenja u te institucije“, istakla je Neljaj.

NASILJE NAD ŽENAMA NIJE POVEĆANO U DOBA PANDEMIJE

Podaci  policije i suda pokazuju da nasilje nad ženama, koje je najčeše, nije uzelo maha u vrijeme pandemije, ali neke druge vrste porodičnog nasilja jesu.

„ Partnerski oblik nasilja, između muža i žene, inače je najdominantniji, barem u Sudu za prekršaje. Nijesam primjetila da u tim partnerskim odnosima raste broj predmeta, u doba pandemije. Otprilke je na istom nivou, kao u ranijem periodu. Ali to ne znači da neće rasti“, kazala je za Portal Ulcinj sudija Suda za prekršaje u Ulcinju Amra Grbović.

Amra Grbović

Ali ono što Grbović primjećuje, jeste eskalicija drugačijeg vida porodičnog nasilja. „ Imala sam više imala predmeta gdje je nasilje eskaliralo između roditelja i djece, između brata i sestre, svekra i snahe“, istakla je Grbović.

 Isto je iskustvo i rukovodioca stanice Kriminalističke policije OB Ulcinj Blaža Ćetkovića.

„Što se tiče prijava nasilja nad ženama koje dolaze u OB Ulcinj, nijesam primijetio porast u odnosu na ranije godine. Otprilike je taj broj isti. Čak smo u onom prvom mahu pandemije imali manje prijava, nego u istom tom periodu ranijih godina“, kazao je Ćetković za Portal Ulcinj.  

OBEZBIJEĐEN SMJEŠTAJ ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA

Iz SOS telefona navode da je uz finansijsku pomoć Evropske unije, koju sprovodi kancelarija za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) u Crnoj Gori, obezbijeđen smještaj za žene i djecu, koja su doživjela nasilje.

„ Ovim projektom pokrivamo Ulcinj i Bar. Ovo je bio trajni zahtev SOS telefona, ali i svih relevantnih institucija.Pružanjem skloništa u velikoj mjeri smo olakšali trenutno rješenje smeštaja žrtve, ali i svih institucija koje se direktno bave ovom problematikom“, kazala je Neljaj.

Hatidža Neljaj

Tokom tri mjeseca, koliko i postoji smještaj za žrtve, u njemu su boravile tri žene sa djecom iz Ulcinja i dvije iz Bara. Žrtvama je pored smještaja obezbijeđena hrana i piće.

„ Najkraće zadržavanje u smještaju bilo je pet dana, a najduže 18. Sve one su se vratile kućama. Tako obično bude, jer nasilnici obećavaju da će se promijeniti, da se to više nikad neće ponoviti. Djeca su mahom mala, a žene koje dođu u sklonište uglavnom su finansijski oslabljene. Sve to , kao i nada da nasilja neće više biti, navodi ih da se vrate kućama“, istakla je Neljaj.

Njeno iskustvo od dvije decenije, govori da se nasilje u većini slučajeva ponovi. „ Za 20 godina rada i vođenja SOS telefona, znam samo jedan slučaj u kom se nasilnik zaista promijenio i porodica skladno funkcioniše“, kazala je Neljaj.

Da je od krucijalnog značaja za žrtve nasilja to što je obezbijeđen smještaj, mišljenja su i predstavnici suda i policije.

„ Veoma je značajno što se obezbijedio smještaj. To je jedna sigurnost koja se pruža žrtvama nasilja, kad ne znaju gdje će i šta će, da imaju mogućnost da se sklone negdje, da se saberu i razmisle šta i kako dalje“, kazala je Grbović.

Ona smatra da je neophodno da svaki grad ima svoje sklonište za žrtve nasilja. „ U takvim trenucima sigurno mjesto i sklonište je ključno za žene koje trpe nasilje“, istakla je Grbović

Ćetkovi s druge strane ističe , da je sklonište i jedna vrsta ohrabrenja ženama koje su pretrpjele nasilje.

OPŠTINA PRUŽA PODRŠKU

„ Ono što je pozitivno kada je lokalna samouprava u pitanju, je to što je ovaj problem prepoznat prije više od jedne dekade. Opština sponzoriše kancelariju SOS telefona u Ulcinju, jer je to jedina organizacija koja se direktno bavi fenomenom nasilja nad ženama i djecom, nasilja u porodici“, kazala je potpredsjednica opštine Ulcinj Hatidža Đoni.

Ono što je dobro, navodi, je i to što je obezbijeđen smještaj za žrtve nasilja za opštine Bar i Ulcinj.

„To je izuzetno veliki korak, jer smo se suočavali s tim problemom kao prvom barijerom- gdje skloniti žrtvu. Jer prva destinacija ,gdje se žena mogla smjestiti, bila je Nikši ili Podgorica. Ta udaljenost dosta je otežavala kompletan proces“, istakla je Đoni.

SOS telefon zadovoljan saradnjom sa institucijama

Neljaj navodi da je njihova saradnja sa policijom, Centrom za socijalni rad, tužilaštvom, Osnovnim sudom ,Sudom za prekršaje, poboljšana, a saradnja se proširila i sa istim institucijama u Baru.

Ono što slijedi, navodi Neljaj , je 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. To je međunarodna kampanja koja se održava svake godine, od 25. novembra  do 10. decembra . Aktivnost podržava Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

SOS telefon Ulcinj već dvije decenije se zalaže za postizanje rodne ravnopravnosti, osnaživanje žena i potpuno ostvarivanje njihovih prava, među kojima bi sloboda od nasilja trebala biti bitni element.

Pročitajte još