Nastavnička vijeća da predlože VD direktora

 Nastavnička vijeća da predlože VD direktora

Sve škole u Crnoj Gori dobile su juče dopis od Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta u kojem se navodi da nastavnička vijeća u roku od 15 dana predlože v.d. direktora, kako bi uključili i kolektive u cilju iznalaženja najboljih rješenja, piše Dan.

Iz Sindikata prosvjete i škola ističu da to nije nadležnost nastavnika.

Predstavnici sindikata su juče obavili sastanak u ministarstvu na kome su ih upoznali sa brojnim nedostacima sa kojima se susrijeću nastavnici na kraju ove školske godine.

Iz resora Vesne Bratić je Danu saopšteno da su tražili od nastavničkih vijeća da dostave mišljenja, odnosno da oni predlože vršioce dužnosti direktora, a ne resorno ministarstvo.

“Shodno Zakonu o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju Crne Gore, molimo vas da nam Nastavničko vijeće/Upravni odbor dostavi mišljenje o izboru v.d. direktora vaše ustanove u roku od 15 dana od dana prijema ovog mejla. S obzirom na to da su se pojavile nejasnoće u tumačenju dopisa koji je upućen od strane MPNKS, ukazujemo da je isti poslat u cilju omogućavanja učešća prosvjetnih radnika u svim fazama njihovog rada, kao i iznalaženje najboljih rješenja. Traženo mišljenje nije opšte obavezujuće, već MPNKS nastoji da u svom radu prilikom postavljanja organa rukovođenja u školama, uzme u razmatranje stavove prosvjetnih radnika”, navodi se u dopisu koji je upućen školama.

Potpredsjednica sindikata Stanka Vukčević kazala je da u Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju ne postoji član na osnovu kojeg nastavnička vijeća mogu da predlažu v.d. direktore.

“Na sastanku sam im rekla da v.d. direktore ne mogu birati nastavnička vijeća, a ponajmanje školski odbori jer to nije njihova nadležnost. Nije moguće izabrati v.d. direktore jer konkurse, kad dođe vrijeme za to, raspisuju direktori koji su u mandatu. V.d. direktore može da postavi samo ministarka. Škole nijesu obavezne da postupe po obavještenju zato što nema v.d. direktora”, rekla je ona.

Nema novca u budžetu za prekovremene

Vukčević kaže da su iznijeli zahtjeve i predloge u kojima su tražili da se zaposlenima u prosvjeti isplate časovi preko norme za ovu školsku godinu.

“Upoznali smo ih sa pokrenutim tužbama. Dogovor je da se od škola potražuju podaci koliko je takvih zaposlenih i koliko časova, da bi se napravila procjena koliko je to sredstava potrebno za isplatu. U svakom slučaju, kako su nam rekli, predlogom budžeta ova sredstva nijesu planirana”, navodi Vukčević.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još