Ne želi da se vakciniše 12 odsto mladih, za posao brine 70 odsto građana

 Ne želi da se vakciniše 12 odsto mladih, za posao brine 70 odsto građana

izvor FOS media

Prema istraživanju koje je sprovela međunarodna agencija “Kantar” oko 70% građana Crne Gore je zabrinuto za svoj posao, posebno muškaraci starosti od 30 do 39 godina koji žive u centralnom dijelu zemlje. Mišljenje građana Crne Gore se ne razlikuje u odnosu na opšti stav i smatraju da se Vlada ne snalazi baš dobro u borbi sa korona virusom. Da vakcina nije najbolji način za rješavanje problema sa korona virusom smatra 26% stanovnika a 12% mladih je saopštilo da se nikada neće vakcinisati.

Šta građani kažu o vakcinaciji? U istraživanju tokom aprila na teritoriji Crne Gore i Srbije, međunarodna kompanija za ispitivanje javnog mnjenja i tržišta Kantar, ispitala je očekivanja u vezi sa epidemijom, stepen i prirodu zabrinutosti, kao i stavove prema vakcinama. Istraživanje je u Crnoj Gori sprovedeno metodom lice u lice na 500 punoljetnih građana i 800 građana Srbije.

Kada je u pitanju ekonomski opravak zemlje i ekonomska sigurnost, istraživanje je pokazalo mnogo veću zabrinutost građana u Crnoj Gori nego u Srbiji. Stanovnici obje zemlje najčešće misle da će situacija ostati nepromijenjena.

“Crnogorci su pesimističniji u odnosu na građane Srbije. Oko 30% građana Crne Gore smatra da najgore tek dolazi i u prilog tome govori činjenica da 40% građana Srbije vjeruje u brz ekonomski oporavak a taj procenat je u Crnoj Gori duplo niži. Kada govorimo o pesimizmu tu postoje iodređene demografske razlike. U Crnoj Gori su optimističniji mlađi do 30 godina a pesimizam je daleko prisutnjiji na sjeveru Crne Gore čak kod 66% ispitanika”, kazala je gostujući u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore direktorica Agencije za istraživanje tržišta i javnog mnjenja “Stars Up” Sanja Baltić.

Procenat građana koji brinu usljed mogućnosti gubitka posla za 20% je veći u Crnoj Gori nego u Srbiji.

“Oko 70% građana Crne Gore je zabrinuto za svoj posao, što je izuzetno visok procenat. Ta zabrinutost posebno je izražena kod muškaraca starosti od 30 do 39 godina za njih 66% i zabrinutost je velika u centralnom dijelu Crne Gore”, precizirala je Baltić.

U ocjeni rada Vlade u borbi sa epidemijom postoji velika sličnost u obje zemlje ali i sa generalnim stavom koji preovladava u svijetu.

“Građani Crne Gore i Srbije se ne razlikuju u odnosu na opšti stav i smatraju da se vlade ne snalaze baš dobro odnosno preovladava negativan i neutralan stav kada je u pitanju snalaženje vlada i jedne i druge zemlje i borbi sa korona virusom”, kazala je Baltić.

Podaci pokazuju da gotovo 50% građana i jedne i druge zemlje smatraju da je vakcina najbolji način za rješavanje problema kovida.

“Ali ono što treba istaći je da kod 26% stanovnika i jedne i druge zemlje građani smatraju da vakcina nije najbolji način za rješavanje problema što je zabrinjavajuće posebno što takvi stavovi dolaze od mlađih stanovnika. U Srbiji su to stanovnici do 30 godina uglavnom nižeg obrazovanja i žive u ruralnim djelovima države dok je kod mlađih stanovnika Crne Gore preovladava negativan i neuralan stav a optimizam kod vakciana je prisutniji na sjeveru naše države nego u centralnom i južnom dijelu. Oko 5% naših građana planira da se vakcinše u toku 2021”, dodala je Baltić.

Ono što je razlika je da u Crnoj Gori 12% građana navodi da se nikada neće vakcinisati što je za 7% manje u odnosu na susjednu državu.
Baltić ističe da je zabrinjavajuće da otpor prema vakcinama najčešće dolazi od mlađih sugrađana i onih koji žive na jugu države.

“Činjenica da 12% građana navodi da se nikada neće vakcinisati i da to dolazi iz kategorije mlađeg stanovništva može da bude jedna inicijalna informacija za donosice odluka da utvrde zbog čega mlađa populacija ima takvo mišljnje i djeluje u promjeni tog mišljnja, jer odbijanje vakcinacije može da ima reperkusije na ekonomiju”, zaključila je Baltić.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još