Niču nove deponije u zaleđu Velike plaže

 Niču nove deponije u zaleđu Velike plaže

Eko patrola je na zaleđu Velike plaže utvrdila preko 20 novih lokacija na kojima je u prethodnim danima odložen otpad, saopštila je direktorica NVO Green life Azra Vuković.

” Ovim putem apelujemo na građane opštine Ulcinj koji se pripremaju za turističku sezonu promjenom namještaja i radovima na svojim objektima da za potrebe odvoza otpada angažuju Komunalno preduzeće, te da svoj otpad ne istovaruju na zaleđu Velike plaže. Građani na ovaj način osim što prave štetu u životnoj sredini, prave štetu i turizmu grada u kojem žive i u kojem žele da kroz turističku aktivnost ostvare prihode”, istakal je Vuković.

izvor NVO Green life

Samo u zaleđu Velike plaže i Ade Bojane postoji preko 100 lokacija na kojima je nelegalno odložen otpad. Sakupljanje ovako odbačenog otpada je teže, komplikovanije i skuplje nego njegov prihvat na mjestu nastanka.

Vuković ističe da su nove slike sa zaleđa Velike plaže još jedan dokaz da je neophodna hitna reakcija nadležnih institucija, kako bi se upravljanje otpadom na ovom prostoru dovelo u prihvatljive okvire.

izvor NVO Green life

” Eko patrola je osnovana od strane NVO Green life i NVO Zeleni korak 2020. godine sa ciljem prijavljivanja nelegalnog odlaganja otpada na zaleđu Velike plaže i Ade Bojane pri čemu je u više navrata nelegalne aktivnosti prijavljivala nadležnim službama”, kazala je Vuković.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još