Nova platforma za praćenje zaliha medicinske opreme

 Nova platforma za praćenje zaliha medicinske opreme

Izvor: UNDP

Ministarstvo zdravlja i 33 crnogorske zdravstvene ustanove od nedavno su povezane jedinstvenim sistemom, koji im omogućava uvid u stanje medicinske i zaštitne opreme, kao i efikasnu nabavku nedostajućeg materijala, kako bi svi zdravstveni radnici adekvatno bili zaštićeni na svom radnom mjestu u vrijeme pandemije COVID-19, saopšteno je iz UNDP-a.

Zdravstvene ustanove se svakodnevno snabdijevaju neophodnom opremom i materijalom, a novi informacioni sistem omogućio je efikasniju nabavku i izbjegavanje situacija u kojima će zdravstvenim radnicima nedostajati zaštitna oprema ili materijal, kroz preciznije praćenje i izvještavanje o potrošnji i zalihama. Platforma Medical Inventory kreirana je u okviru podrške Austrijske agencije za razvoj (Austrian Development Agency – ADA) i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, sa ciljem da pruži pomoć u borbi sa posljedicama pandemije COVID-19.

Zdravstvenim ustanovama je danas, nakon rada na izradi softvera tokom prošle godine, na raspolaganju platforma kojom se prati nabavka zaštitne medicinske opreme, njeno cjelokupno korišćenje i trošenje, ali i stanje na nivou svake zdravstvene ustanove pojedinačno. U svakoj od institucija obučen je makar jedan korisnik koji svakodnevno unosi podatke, koristeći modul za izvještavanje, analitiku i statistiku u realnom vremenu.

Razvoj centralizovanog sistema završen je u oktobru, a sva potrebna tehnička podrška pružana je do kraja godine, kada je više od 65 korisnika obučeno za svakodnevni unos podataka. Platforma je sada u potpunosti funkcionalna.

Aleksandar Sekulić, generalni direktor u Direktoratu za digitalno zdravlje Ministarstva zdravlja, ističe  da svaka od zdravstvenih ustanova ima mogućnost da u sopstvenoj organizaciji prati stanje medicinskog inventara.

„I na nivou Ministarstva zdravlja imamo način da upravljamo kvalitetnim generisanim podacima i provjeravamo gdje su najurgentniji momenti u kojima je potrebno reagovati. Cijela digitalizacija služi upravo tome – da bi se odluke koje donose organi, od lokalnih pa sve do Ministarstva, bazirali na kvalitetno generisanim indikatorima i mjerljivim podacima, i to je nešto što je novi kvalitet ovog sistema“, rekao je Sekulić.

Daniela Gašparikova, stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori, vjeruje da će informacioni sistem, koji povezuje 33 pružaoca zdravstvenih usluga i Ministarstvo zdravlja i omogućava im da u realnom vremenu imaju uvid u dostupnost medicinske i zaštitne opreme u njihovim institucijama, biti od pomoći zdravstvenim radnicima da se fokusiraju na suštinu svog posla – da liječe, vode računa o zdravlju i spašavaju živote ljudi u Crnoj Gori.

„Hvala vama – svim zdravstvenim radnicima na prvoj liniji odgovora – na nepokolebljivoj posvećenosti i istrajnosti u tome da vodite računa o zdravlju ljudi u Crnoj Gori i spašavate njihove živote“, poručila je Gašparikova.

Ana Janković, ambasadorka Austrije u Crnoj Gori, smatra da će platforma, čiji je razvoj podržala Austrija, značajno unaprijediti funkcionisanje zdravstvenog sistema u Crnoj Gori. „Ona predstavlja i znak naše solidarnosti u ovim teškim vremenima pandemije. Iskrenu zahvalnost i divljenje dugujem svim zdravstvenim radnicima koji na sebe preuzimaju veliki rizik i kojima će, nadam se, ova aplikacija biti od velike pomoći“, navela je ambasadorka.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još