NVO Mladi Romi obilježavaju Međunarodni dan Roma nizom aktivnosti, u Ulcinju fudbalski turnir

 NVO Mladi Romi obilježavaju Međunarodni dan Roma nizom aktivnosti, u Ulcinju fudbalski turnir

izvor FB

NVO „Mladi Romi“, u saradnji sa Savjetom Evrope, a u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Savjeta Evrope ROMACTED II, u kojem je organizacija za podršku, organizuje niz lokalnih događaja kojima će biti obilježen Međunarodni dan Roma, 8. april.

Događaji će biti realizovani u pet opština (Bar, Berane, Bijelo Bolje, Nikšić i Ulcinj) i imaju za cilj promovisanje kulture, identiteta i tradicije Roma, a ujedno i skretanje pažnje na najbitnije probleme sa kojima se romska zajednica i dalje suočava u Crnoj Gori. Tako će biti sprovedene sljedeće aktivnosti:

  • Bijelo Polje: Kulturno – umjetnički program pod nazivom “Živjeti zajedno – jednaki u dostojanstvu“, koji se organizuje u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje i lokalnim partnerima, 8. aprila sa početkom u 10 sati u prostorijama Centra za kulturu.
  • Bar: Svečana priredba, koja će biti održana, u saradnji sa Opštinom Bar, u OŠ „Kekec“ 8. aprila sa početkom u 17 sati.
  • Nikšić: Poetsko-muzički događaj pod nazivom „Sa amen sam jek – Svi smo mi jedno“, koji se organizuje u saradnji sa Opštinom Nikšić i lokalnim partnerima, 8. aprila sa početkom u 19 sati, u JU Zahumlje.
  • Ulcinj: Fudbalski turnir u kojem učestvuju djeca iz romske i većinske zajednice, a koji će biti realizovan u saradnji sa Opštinom Ulcinj 9. aprila u 10 sati u OŠ „Maršal Tito“
  • Berane: Predavanje o istoriji Roma u OŠ „Radomir Mitrović će, 11. aprila, a istovremeno će na početku časova biti podijeljen promotivni materijal sa informacijama o Danu Roma, a i tom prilikom će im nastavnici saopštiti osnovne informacije vezane za istoriju Roma.

Nosioci navedenih aktivnosti su ROMACTED fasilitatori, koji su iste organizovali, kako u saradnji sa opštinama koje su partneri na sprovođenju ROMACTED programa, tako i sa ostalim lokalnim akterima sa kojima je uspostavljena saradnja na pitanjima socijalne inkluzije Roma.

Savjet Evrope i NVO „Mladi Romi“ su povodom Dana Roma pozvali partnerske opštine da istaknu romsku zastavu na svojim zgradama i da i na ovaj simboličan način daju značajan doprinos ukupnim naporima da Romi u Crnoj Gori ostvaruju prava i dobiju mogućnosti koje im pripadaju, a ujedno da pomognu da zajedno iskažemo poštovanje prema romskoj tradiciji.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još