Od ponedjeljka prijavljivanje za podsticajne mjere

 Od ponedjeljka prijavljivanje za podsticajne mjere

Izvor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Portal e-Inovacije na koji će inovaciona zajednica moći da se prijavljuje za podsticajne mjere za inovacionu djelatnost, startovaće od ponedjeljka, saopštio je ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović.

On je na događaju, na kojem su predstavljene podsticajne mjere i programi podrške za razvoj inovacija, kazao da je Ministarstvo intenzivno radilo na implementaciji podzakonskih akata kako bi zakoni o inovacionoj djelatnosti i o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija bili implementirani.

„Od ponedjeljka inovaciona zajednica moći će da se prijavljuje za neku od pet suštinskih olakšica, definisanih zakonom, koje se odnose na umanjenje poreza na dohodak fizičkih lica i prirez na porez, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, poreza na dobit pravnih lica, naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i poreza na nepokretnost“, rekao je Milatović.

On je naveo da se na taj način kreće u intenzivnu implementaciju zakona donijetih u avgustu prošle godine, za šta je trebalo donijeti podzakonska akta.

„Posvetili smo se razvoju institucija u okviru inovacione djelatnosti, pa je tako formiran Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju na čijem čelu će biti predsjednik Vlade“, rekao je Milatović.

Takođe je kreiran Fond za inovacije koji je zvanično počeo sa radom i gdje su izabrani upravljački organi.

„Očekujemo da on suštinski preuzme ulogu implementatora podrške inovacijama, kao i da bude potpuno operativan od početka naredne godine“, precizirao je Milatović.

Prema njegovim riječima, za naredni period planiraju kreiranje Kancelarije za transfer tehnologija u cilju boljeg povezivanja privredne, naučne i inovacione zajednice.

On je podsjetio da je nedavno na sjednici Vlade usvojen Program za inovacije za period od ove do 2024. godine gdje su sumirani svi programi podrške i institucije koje će ih sprovoditi u namjeri da transparentno prikažu inovacionoj zajednici šta da očekuju u narednom periodu.

„Tu spadaju programi podrške predakceleraciji u iznosu od 150 hiljada EUR, zatim podrška klasterima, kao i programima za dodjelu grantova za startapove sa budžetom od 200 hiljada EUR, i sufinansiranje inovacione djelatnosti od 160 hiljada EUR“, rekao je Milatović.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj, Đorđe Brkuljan, pozvao je inovacionu zajednicu da se aktivno uključi u radna tijela Ministarstva za pametnu specijalizaciju, jer će tako, moći da podstaknu razvoj u segmentima ekonomije gdje ima najviše potencijala za unapređenje konkurentosti.

„Kroz komunikaciju svih aktera sistema možemo imati dugoročne rezultate koji će unaprijediti konkurenost crnogorske ekonomije“, rekao je Brkuljan.

On je kazao da će naredne sedmice biti raspisan javni konkurs za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja startapova, sa budžetom od 200 hiljada EUR.

„Vrijednost pojedinačnog projekta može biti od šest do 20 hiljada EUR za period implementacije od šest do 12 mjeseci“, naveo je Brkuljan.

Naredni konkurs koji će se raspisati se odnosi na sufinasiranje inovacione djelatnosti, sa budžetom od 160 hiljada EUR, a odnosi se na podršku EUREKA projektima, stimulusanje zaštite i razvoj pronalazaka, podsticanje inovacione kulture i edukativne programe u S3 oblastima.

„Podsticajne mjere za inovacije namijenjene su subjektima inovacione djelatnosti u Crnoj Gori, kao što su startapovi, spinofovi, inovativne kompanije, naučno-istraživačne ustanove, subjekti inovacione infrastrukture i drugi“, rekao je Brkuljan.

Mjere za inovacije za pojedince odnose se na inovatore, pronalazače, frilensere i investitore.

„Na portalu e-Inovacije će svi korisnici moći da se prijave za status korisnika podsticajnih mjera, gdje će se razmotriti poslati zahtjevi i biće predviđena automatska provjera ispunjenosti uslova za prijavu“, dodao je Brkuljan.

Šefica Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, Marija Šuković, kazala je da je unapređenje privatno-javnog dijaloga glavna misija Savjeta, tako je od posebne važnosti dijalog sa poslovnom zajednicom.

„Zadatak Savjeta je da jača konkurentnost privrede, a kako bi se to ostvarilo podrška inovacionoj djelatnosti i bliska saradnja nadležnih institucija sa predstavnicima inovacione zajednice mora biti osnažena i promovisana“, dodala je Šuković.

Ona je najavila da će se u naredne dvije sedmice organizovati posebna online radionica na kojoj će biti predstavljen portal e-Inovacije za prijavu za podsticajne mjere.

Jedan od učesnika skupa, Đuro Stojanović iz Uhura Solutions-a pitao je koji su planovi vezano za državnu pomoć investicijama, navodeći primjere Velike Britanije i Poljske.

Milatović je odgovorio da su razmišljali o tome i u idejnoj je fazi.

„U zemljama regiona se crpe veliki fondovi dostupni u EU za te namjene, dok Crna Gora nažalost još nema pristup tim fondovima. Trenutno smo u pripremi budžeta za narednu godinu, javne finansije su se prilično stabilizovale tako da ćemo sa Ministartvom finansija na tu temu razgovarati i razmotriti mogućnost za kreiranje takvog fonda ili nekog potprograma u okviru Fonda za inovacije koji bi preuzeo takvu ulogu“, rekao je Milatović.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još