Održana obuka za spriječavanje nelegalnog odlaganja otpada na teritoriji opštine Ulcinj

 Održana obuka za spriječavanje nelegalnog odlaganja otpada na teritoriji opštine Ulcinj

izvor NVO Green life

NVO Green life realizovala je u Ulcinju obuku za komunalnu inspekciju i komunalnu policiju, vezano za spriječavanje nelegalnog odlaganja otpada na teritoriji ove opštine.

” Događaj je realizovan sa ciljem da se predstavnicima komunalne inspekcije i komunalne policije dodatno ukaže na njihovu ulogu u procesu spriečavanja nelegalnog odlaganja otpada na području ove opštine. Učesnici obuke su imali priliku da čuju više informacija o problemu nelegalnog odlaganja otpada, o uticaju ovako odloženog optada na životnu sredinu sa posebnim osvrtom na uticaj otpada a posebno plastike na marinske ekosisteme. Prezentovani su i izvještaji koji su urađeni u prethodnom periodu a kroz koje je mapirano 95 lokacija na zaleđu Velike plaže i uz obale desnog rukavca rijeke Bojane, te analizirano porijeklo odloženog otpada”, kazala je direktorica NVO Green life Azra Vuković.

NVO Green life će u saradnji sa Asocijacijom Ada Bojana ubrzo pokrenuti aplikaciju kroz koju će omogućiti da savjesni građani prijave nelegalno odlaganje otpada na području ove opštine, te je na obuci definisan i način prijavljivanja nelegalnih aktivnosti od strane eko patrole koja sada aktivno radi na ovom prostoru, ali i bilo kojeg odgovornog pojedinca.

Obuci su prisustvovali i predsjednik Opštine Aleksandar Dabović, direktor Komunalnog preduzeća Skender Kalezić, , sekretar Komunalne policije, predstavnici JP za Morsko dobro, kao i predstavnici komunalne inspekcije i komunalne policije, te je dodatno istaknuta potreba za intenzvinom saradnjom i komunikacijom između navedenih institucija i NVO sektora kako bi se išlo u pravcu riješavanja ovog problema.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta „Obala Ulcinja bez plastike“ podržanog od strane Njemačke organizacije za razvoju saradnju (GIZ) u okviru projekta „Integralno upravljanje otpadom i prevencija marinskog otpada na Zapadnom Balkanu (MLP)“, a koji je finansijski podržan od strane Njemačkog Ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još