Opština Bar po prvi put dodijelila sredstva za mlade poljoprivrednike

 Opština Bar po prvi put dodijelila sredstva za mlade poljoprivrednike

izvor Opština Bar

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević potpisao je ugovore sa mladim poljoprivrednicima kojima su dodijeljena sredstva za razvoj agrobiznisa po Javnom pozivu za učešće u programu podrške razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike kroz finansijsku podršku u opštini Bar.

”Mladi poljoprivrednici čiji su biznis planovi podržani dobili su namjenska sredstva za finansiranje 100% opravdanih troškova projekta, u iznosu od po  10.000,00 eura što je bio maksimalan iznos sredstava po projektu”, saopšteno je iz opštine Bar. 

Prvorangirani na konkursu za mlade poljoprivrednike bio je biznis plan Almira Čantića “Nabavka namjenske opreme i mehanizacije (zamjena stare i dotrajale opreme)” dok je drugorangirana bila Laura Novaković sa biznis planom pod nazivom „Uzgoj mikrobilja – zdrave hrane budućnosti”.

”Na osnovu Programa podrške razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike 2021-2024. – mladi u agrobiznisu koji je prvi put posebno prepoznao mlade u poljoprivredi, opredijeljena su sredstva u Budžetu Opštine Bar u ukupnom iznosu od 40.000 eura za ovu namjenu. Na Javni poziv koji je raspisan u avgustu ove godine konkurisala su tri mlada poljoprivrednika, a sve uslove propisane konkursom zadovoljila su 2 kandidata koja su dobila maksimalan iznos finansijske podrške po projektu”, navode u saopštenju. 

Kako su rekli, opština Bar je i predlogom Budžeta za 2022. godinu, koji je na javnoj raspravi, opredijelila isti iznos sredstava za podršku mladima u poljoprivredi kako bi nastavila da razvija ovu privrednu djelatnost i dodatno podstakne mlade ljude da se, vođeni primjerom mladih kolega sa ovogodišnjeg konkursa, ohrabre i konkurišu naredne godine sa biznis planovima.

Prepoznajući sve potencijale koje Bar ima u smislu poljoprivredne djelatnosti, a naročito u zaleđu Opštine, želimo da podstaknemo zainteresovane građane da valorizuju takve potencijale, razviju sopstveni biznis koji će biti samoodrživ, povećaju zapošljivost ali i daju doprinos ukupnoj ekonomskoj aktivnosti i poboljšanju kvaliteta života u Baru

”Dinamiku realizacije podržanih biznis planova i kontrolu namjenskog korišćenja sredstava vrši Sekretarijat za privredu a podnosioci prijave kojima su dodijeljena sredstva za biznis plan podnose Komisiji izvještaj o realizaciji sa finansijskim izvještajima”, zaključuje se u saopštenju. 

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još