Opština nabavlja deset polupodzemnih kontejnera

 Opština nabavlja deset polupodzemnih kontejnera

izvor Opština Ulcinj

” Opština Ulcinj nabavlja deset polupodzemnih kontejnera iz IPA fondova”, saopštio je predsjednik Opštine Aleksandar Dabović.

Kako je naveo kontejneri će biti postavljeni na pet lokacija.

” U okviru projekta CIRCLE – Cicular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region, koji finansira Evropska unija preko IPA fondova iz trilateralnog programa Interreg ADRION Adriatic-Ionian, izvršiće se nabavka 10 polupodzemnih kontejnera, koji će biti postavljenji na pet lokacija za organski i neorganski otpad. Nabavka i postavljanje kontejnera će omogućiti građanima savremen i ekološki prihvatljiv način odlaganja otpada”, kazao je Dabović.

Opština Ulcinj, kako je naveo, jedan je od partnera projekta CIRCLE koji ima za cilj promovisanje i primjenu principa cirkularne ekonomije. Projekat implementira Kancelarija za međunarodnu saradnju i projekte Opštine Ulcinj.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još