OPŠTINA ULCINJ POTPISALA MEMORANDUM O SARADNJI SA AERODROMIMA CRNE GORE AD

 OPŠTINA ULCINJ POTPISALA MEMORANDUM O SARADNJI SA AERODROMIMA CRNE GORE AD

FOTO: Omer Bajraktari i predsjednik Odbora direktora Aerodromi Crne Gore AD, Eldin Dobardžić

Predsjednik Opštine Ulcinj, Omer Bajraktari i predsjednik Odbora direktora Aerodromi Crne Gore AD, Eldin Dobardžić potpisali su danas Memorandum o saradnji. Memorandumom je predviđena saradnja na stvaranju preduslova za realizaciju infrastrukturnih investicija i valorizaciju turističkog potencijala, u cilju omogućavanja većeg protoka ljudi, roba, kapitala, usluga i tehnologije, kao i samog ekonomskog prosperiteta Ulcinja i države Crne Gore.

Memorandumom je definisano nekoliko oblasti u kojima je planirana realizacija zajedničkih aktivnosti:

  • Pokretanje zajedničkih aktivnosti u oblastima turizma i avio saobraćaja, kao i drugim oblastima koje čine krucijalne segmente za opšti ekonomski razvoj Ulcinja i Države Crne Gore;
  • Priprema, prezentacija i realizacija projekata od uzajamnog interesa, koji se odvijaju u okviru postojećih organizacija i inicijativa, kao i zajedničke nastupe prema trećim zainteresovanim stranama u cilju realizacije infrastrukturnih investicija;
  • Unapređenje i poboljšanje kapaciteta na lokalnom i državnom nivou iz oblasti turizma i avio sabraćaja kao i promociji turističke ponude Ulcinja i Države Crne Gore.

Predsjednik Bajraktari je rekao da ga raduje današnje potpisivanje Memoranduma o saradnji jer je time uspostavljena saradnja koja će, na jedan ozbiljan i institucionalan način, sagledavati mogućnosti za valorizaciju turističkih potencijala opštine Ulcinj i države Crne Gore, posebno u oblasti avio saobraćaja. Izgradnja aerodroma u opštini Ulcinj je od ogromnog značaja posebno kada je pitanju dovođenje gostiju iz Zapadne Evrope i drugih avio destinacija glavnih emitivnih tržišta. Razvoj Velike plaže i planiranih rezorta je nezamislih bez odgovarajućeg aerodroma – zaključio je Bajraktari.

Aerodromi Crne Gore AD su spremni da stave na raspoganje svu neophodnu tehničku pomoć i eskpertizu Opštini Ulcinj kako bi zajedno došli do što kvalitetnijih projekata u oblasti turizma i avio saobraćaja.

Pročitajte još