Osobe sa invalidetom zaslužuju budućnost bez barijera i prepreka

 Osobe sa invalidetom zaslužuju budućnost bez barijera i prepreka

ilustracija

Osobe sa invaliditetom su dugi niz godina marginalizovane, posebno u aspektu prilaza objektima u javnoj upotrebi, rezultat je istraživanja “ Ad hoc” nevladine organizacije. Oni su identifikovali I kategorizovali arhitektonske barijere u objektima javne uprave, te smatraju da se mora uraditi mnogo više kako bi se pospiješio svaki dalji korak u cilju rješavanja ovog problema. Iz Ad hoc-a poručuju da pravo na obrazovanje i zdravstvenu zaštitu imamo svi, a neki samo do prve arhitektonske barijere. Podsjećaju da su pristupačne javne ustanove i moralna obaveza! Kretanje bez barijera je prvi uslov za samostalni život, što smo kao društvo izgleda izgubili iz vida.

 “Dosadašnja rješenja su mahom neadekvatno rađena, to jest nijesu ispoštovane osnovne norme projektovanja. Kroz realizaciju projekta posebno se vodilo računa o podizanju svijesti građana na barijere sa kojima se svakodnevno susrijeću lica za invaliditetom u obavljanju svojih radnji. Jedan stepenik za većinu nas ne predstavlja posebnu poteškoću, dok za drugi dio društva je nepremostiva prepreka koja se posebno ističe u objektima javne upotrebe što značajno doprinosi diskriminaciji te grupe ljudi”, kazao je koordinator projekta Admir Suljović.

Kako navodi, arhitektonske barijere su svuda oko nas.

“Pristupačno okruženje i jednak pristup za sve je ključni element ravnopravnosti u društvu, i pravo na jednake mogućnosti moramo imati svi, čime se stvara moralna obaveza čitavog društva u uklanjanju istih”, kazao je Suljović.

Prema njegovim riječima, konkretno u Ulcinju, evidentno je posebno tokom ljetnje turističke sezone, nepropisno parkiranje na trotoarima i pješačkim prelazima, koje znatno otežava kretanje pješaka a posebnu barijeru predstavljaju licima sa invaliditetom. Kroz taj najosnoviji primjer se jasno iskazuje potreba za sprovođenjem kampanje o podizanju svijesti građana za ovu vrstu diskriminacije i marginalizacije dijela našeg društva.

“Važno je napomenuti da opština Ulcinj još uvijek nema urađenu analizu pristupačnosti za lica sa invaliditetom objekata u vlasništvu lokalne samouprave kao i usvojen akcioni plan u skladu sa strategijom za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti. Pristupačne javne ustanove, osim zakonske, su i moralna obaveza. Kreiranjem kratkih video sadržaja i flajera radilo se na približavanju problematike, jer svi smo u nekom trenutku bili suočeni sa smanjenom pokretljivošću direktno ili indirektno. Arhitektonske barijere su snažna prepreka u borbi za jednakost i jednakim mogućnostima u našem društvu”,istakao je Suljović.

On navodi da se trenutna svijest društva i lokalne samouprave o potrebama osoba sa invaliditetom jasno može primjetiti dosadašnjim preduzetim koracima i investicijama.

“ To se posebno odnosi na pristupne rampe, koje su faktički nemoguće za korišćenje zbog nepoštovanja osnovnih normi u projektovanju i izvodjenju istih-konkretno velikih nagiba, bez rukohvata, bez podesta.. Zatim, nepostojanjem taktilnih površina u objektima i na javnim površinama, oborenih ivičnjaka na trotoarima i parkinzima, zvučne sigalizacije, posebno prilagođenim parking mjestima, oznakama u brajevom pismu itd” , rekao je Suljović.

Kako ističe, podizanjem nivoa svijesti i znanja građana o uvažavanju lica sa invaliditetom pospješili bi se postupci u cilju zaštite od diskriminacije i prava na jednakost.

Iz ove NVO napominju da su istraživanjem, koje im je omogućilo Ministarstvo za ljudska I manjinska prava, utvrdili i da izostaje aktivno učešće lica sa invaliditetom u svim oblastima društvenog života, na ravnopravnoj osnovi kroz pružanje jednakih mogućnosti u oblastima zapošljavanja, rada, obrazovanja, kulture i stanovanja.

Pročitajte još