Parapetni zid u Borovoj šumi biće gotov sredinom januara

 Parapetni zid u Borovoj šumi biće gotov sredinom januara

foto MORSKO DOBRO

Radovi na drugoj fazi izgradnje parapetnog zida sa ogradom na lokalitetu od bivšeg hotela “Galeb” prema hotelu “Albatros” u opštini Ulcinj, odvijaju se planiranim tokom, saopštili su iz JP za upravljanje morskim dobrom.

” Na terenu su do danas završeni kompletni armirano-betonski parapetni zidovi, a trenutno se radi na oblaganju zidova pinješkim žutim kamenom, grubo klesanim i slaganimm u slogu sa otvorenim fugama, debljine 8-10 cm. Takođe se postavljaju poklopne ploče na zidovima od finog štokovanog pinješkog kamena dimenzija 70x70x8cm”, saopštili su iz Morskog dobra.

Za ovu priliku, kako navode, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom zaključilo je ugovor sa društvom “Ađi invest” iz Nikšića, a ukupna cijena radova sa uračunatim PDV-om iznosi 120.792, 69 €.

Radovi su započeti 12. oktobra, a njihov završetak očekuje se sredinom januara 2021. godine, do kada će biti postavljene čeliče ograde duž cijele trase.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još