Pet članova DIK-a: Nismo odbili verifikaciju mandata, nego se nisu stekli zakonski uslovi za popunu poslaničkog mjesta

 Pet članova DIK-a: Nismo odbili verifikaciju mandata, nego se nisu stekli zakonski uslovi za popunu poslaničkog mjesta

foto RTCG

Povodom interesovanje javnosti, u odnosu na odluku Državne izborne komisije, osjećamo obavezu da pojasnimo odredjene pravne činjenice koje su nas vodile prilikom donošenja odluke. Naime, Zakonom o izboru odbornika i poslanika jasno je utvrđena nadležnost Državne izborne komisije da jedino ona može izdati uvjerenje poslaniku i dostaviti izvještaj o popuni poslaničkog mjesta Skupštini, saopštili su članovi Državne izborne komsije koji nijesu verifikovali mandat poslanice URE, Suade Zoronjić.

Njihovo saopštenje prenosimo integralno: 

Mi, članovi Državne izborne komisije, informišemo javnost da smo u obavljanju svojih nadležnosti obavezni pridržaviti se pozitivno-pravnih propisa u Crnoj Gori. U tom smislu naš stav da se nijesu stekli zakonski uslovi za popunjavanje poslaničkog mjesta u Skupštini Crne Gore, temeljimo na sljedećem:

– Poslaniku prestaje mandat danom podnošenja ostavke (član 101 Zakona o izboru odbornika i poslanika);

– O podnijetoj ostavci poslanik obavještava Predsjednika Skupštine, a Predsjednik Skuptšine ostavku dostavlja svim poslanicima;

– Ostavku i prestanak mandata poslanika konstatuje Skupština na sjednici na kojoj je ostavka podnijeta ili na prvoj narednoj sjednici, ako je podnijeta u vremenu između sjednica. O prestanku mandata Skupština obavještava Državnu izbornu komisiju (član 61 Poslovnika Skupštine Crne Gore);

– Predsjednik Skupštine otvara sjednicu skupštine i utvrđuje da li je prisutna većina ukupnog broja poslanika (kvorum). Kvorum je potreban za: početak sjednice, usvajanje zapisnika; utvrđivanje dnevnog reda i za odlučivanje. ( član 90 Poslovnika Skupštine Crne Gore);

Imajući u vidu činjenice na koje su nam ukazali pojedini klubovi poslanika Skupštine Crne Gore, u aktu dostavljenom Državnoj izbornoj komisiji, a analizirajući odredbe Poslovnika Skupštine, stava smo da sjednica nije mogla početi sa radom zbog nedostatka kvoruma.

Shodno tome, ostavka poslanika Adžića nije mogla biti ni punovažno konstatovana, što je osnov da Državna izborna komisija odlučuje.

Stava smo da Državna izborna komisija može dostaviti izvještaj o popuni poslaničkog mjesta isključivo kada se ispune prethodni zakonom utvrđeni uslovi i to: podnošenje ostavke, konstatacija ostavke od strane Skupštine i nakon toga obavještanja Državne izborne komisije o upražnjenom poslaničkom mjestu.

Dakle, Državna izborna komisija nije odbila da verifikuje mandat poslaniku, nego zauzela stav da se nijesu stekli zakonski uslovi za popunu upražnjenog poslaničog mjesta, to iz razloga izostanka rješavanja prethodnog pitanja od strane Skupštine – pravno valjana konstatacija prestanka mandata poslaniku, usljed nepostojanja kvoruma za početak rada sjednice Skupštine.

Članovi Državne izborne komisije:

Nataša Pešić

Mersudin Dautović

Andrija Radman

Aleksandar Jovićević

Haris Mekić

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još