Pogoršava se stanje na Adi Bojani: Vandali isjekli naper i otvorili put talasima

 Pogoršava se stanje na Adi Bojani: Vandali isjekli naper i otvorili put talasima

Naper postavljen početkom godine, Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Neophodne hitne mjere kako bi se plaže zaštitile od erozije.

Naper od plastičnih vreća sa pijeskom na Adi, postavljen početkom godine radi zaštite plaže od erozije, oštećen je i malo je vjerovatno da bi u postojećem stanju mogao “pregurati” još jednu zimu.

To je “Vijestima” potvrdio prof. dr Sava Petković iz Beograda, kreator projekta hitnih mjera sanacije plaže na ostrvu, kojima je zimus bilo predviđeno postavljanje napera kao privremenog rješenja.

Budući da se u međuvremenu ništa nije uradilo na postavljanju klasičnog, odnosno fiksnog napera, Petković je ocijenio da je neophodno u što kraćem roku zamijeniti oštećene vreće.

”Nažalost, neke vreće u naperu su oštećene i poluprazne. To se moglo i očekivati jer su plastične vreće osjetljive na zračenje sunca, kao i na mehanička oštećenja tokom izvođenja radova. Međutim, žalosno je da su uočene pojave vandalizma, odnosno sječenja plastičnih vreća skalpelom i drugim oštrim predmetima. Takvi postupci se teško mogu objasniti, baš kao i postupci podmetanja šumskih požara”, kazao je Petković.

Naveo je da je svima jasno da će se pri pojavi malo većih talasa, oštećene vreće potpuno isprazniti i da će ih talasi odnijeti u more.

Dodao je da samo samo pune i zavezane vreće imaju istu funkciju kao i kameni blokovi težine od jedne do jedne i po tone.

Petković je podsjetio da je naper od starta, uprkos sumnjama, dao pozitivne rezultate.

”Rok za izradu projekta hitnih mjera bio je samo sedam dana, kako bi se što prije pristupilo radovima na zaustavljanju erozije zapadnog kraja plaže na Adi. Naime, erozija tog dijela plaže je bila toliko intenzivna da je prijetio njen potpuni nestanak kao i većine objekata postojećeg turističkog kompleksa”, kazao je Petković.

Odmah nakon izgradnje napera, naveo je, uočeni su veoma pozitivni efekti.

”Zaustavljena je erozija zapadnog dijela plaže na Adi i omogućeno je formiranje prostranog kupališta za ovogodišnju turističku sezone. I u projektu hitnih mjera naglašeno je da naper od vreća sa pijeskom samo privremena mjera”, kazao je Petković.

Prije mjesec, on je upozorio nadležne institucije da je potrebno pod hitno preduzeti mjere za sanaciju oštećenih djelova napera.

Predložio je detaljnu kontrolu napera kako bi se utvrdio tačan broj oštećenih vreća, kritične lokacije i stepen oštećenja u celini.

Naveo je da je potrebno definisati tehnologiju sanacije napera, odnosno zamjene oštećenih vreća na što jednostavniji i brži način, posebno imajući u vidu vremenski tijesnac.

”Sve oštećene vreće treba zamijeniti ili ih prekriti novim punim vrećama. Kao što je više puta naglašeno, oštećene vreće nemaju nikakvu funkciju pri dejstvu talasa većih visina. Pri prvom udaru juga, talasi će isprati pijesak iz oštećenih vreća, i onda se može očekivati i progresivna erozija napera i nasutog pijeska na obalu Ade”.

Pošto će najverovatnije biti novi izvođač radova, naglasio je da sve vreće sa pijeskom moraju biti dobro vezane.

Kako je nivo pijeska sa istočne, lijeve strane napera, jednak ili viši od njegove postojeće krune, Petković je poručio da bi trebalo obavezno predvidjeti “nadvišenje kote krune napera još jednim slojem vreća sa pijeskom”.

Na taj način, naveo je, spriječilo bi se “prelivanje” pijeska preko krune napera pri dejstvu visokih talasa tokom zime.

”Ako postoji mogućnost, naper bi trebalo produžiti na kopnenom dijelu kako bi spriječila erozija plaže u korjenu napera, usljed dejstva talasa iz zapadnog pravca”, kazao je Petković.

Zaključio je da je definitivno potvrđeno da je za zaustavljanje erozije zapadnog dijela plaže na Adi potrebno izgraditi fiksni naper i da će investitor budućih radova sigurno tražiti podatak kolika bi bila njegova cijena.

”Zbog toga je neophodno uraditi idejni projekat napera u kome bi se analizirali različiti tipovi konstrukcije napera – od kamenih blokova, plastičnih talpi ili drvenih šipova i utvrdile cijene različitih varijantnih rješenja”.

U Javnom preduzeću za upravljanjem morskim dobrom ističu da su povodom pogoršanja stanja na Adi i ušću Bojane u intenzivnoj komunikaciji sa resornim Ministarstvom.

”Jedna od stvari koja se stalno pominje je monitoring. I u razgovorima sa ekspertima svi naglašavaju da bez konstantnog monitoringa, odnosno adekvatnih podataka sa terena, nije moguće donositi zaključke i u odnosu na njih raditi rješenja. Za sada se rade mjerenja na nivou geodetskih mjerenja pozicije obalne linije plaže na Adi Bojani”, odgovoreno je na pitanja “Vijesti”.

Navode da je resorno Ministarstvo pripremilo čitav niz različitih mjerenja za koja treba obezbijediti značajna finansijska sredstva i koja će se angažovati u najskorije vrijeme.

”Imamo iskaze mještana iz ovih krajeva i neke stare fotografije po kojima se vidi da je obalna linija bila udaljena blizu 100 m od kućica Ulcinjske rivijere. Najkritičnije je bilo prošle jeseni kada su talasi došli do samih kućica i oštetili par njih. Hitnim intervencijama koje smo preduzeli ovog proljeća uspjeli smo da obalnu liniju udaljimo od kućica oko 40m, odnosno da formiramo oko 12.000 m2 plažne površine”, piše u odgovoru.

Uz to, dodaju, formiran je privremeni naper na zapadnom kraju plaže Ade, koji je uspio da spriječi eroziju, ili da je svede na minimalnu mjeru.

Napominju da je riječ o privremenom rješenju.

”Vjerujemo da do sada svi raspoloživi resursi koji su angažovani na rješavanju ovog problema ukazuju na to da će ovaj biser naše obale imati dovoljnu širinu plaže da primi sve zainteresovane korisnike. Za konačno rješenje, potrebno je uraditi ispitivanje i monitoring u dužem vremenskom periodu, a te aktivnosti već su u toku”.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još