“Policajac u zajednici” se vraća, škole i dalje bez zaštitara

 “Policajac u zajednici” se vraća, škole i dalje bez zaštitara

foto Selver Vuković

Uprava policije namjerava da vrati projekat ,,policajac u zajednici“, i to je samo jedan segment u rješavanju problema eskalacije vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori, saznaje Pobjeda.

Tako bi jedan policajac pokrivao jedan reon i bio u komunikaciji sa školama u toj oblasti, odnosno zaštitarima u njima. Institucija zaštitara je najavljena još 2019. godine, ali oni nijesu nikada zapošljeni.

Na problem povećanog broja incidenata vršnjačkog nasilja u školama su posljednih dana reagovali MUP, nevladine organizacije i prosvjetni sindikati, ali ne I resorno Mnistarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Bez odgovora

Izvršna direktorica NVO Roditelji Kristina Mihailović i direktor Uprave policije Zoran Brđanin su dogovorili saradnja, a fokus je bio da se tom problemu treba posvetiti kontinuirana pažnja, naročito u dijelu istraživanja uzroka, a ne samo prilikom nastupanja konkretnih negativnih posljedica. Istakli su da se ovom problemu mora pristupiti sistemski, te da je neophodno osnažiti saradnju na svim nivoima, od donosioca politika do njihove primjene od strane policije, centara za socijalni rad, škola i roditelja.

Zaštitara u školama nema, a zbog čega je to tako, Pobjeda nije uspjela da dobije odgovor. Na pitanja koja je redakcija poslala u utorak MPNKS, a odnose se na rješavanje problema vršnjačkog nasilja u školama, redakcija nije dobila odgovor. Ne zna se što se dogodilo sa Programom za suzbijanje vršnjačkog nasilja koji je započet 2019. godine, zbog čega dokument nije javan. Nijesu odgovorili ni na pitanja da li je resorno ministarstvo za to vrijeme formiralo komisije i timove koji će se baviti ovim problemom, koji je sve izraženiji u Crnoj Gori, da li su završene obuke za zaštitare…

Pitali smo i da li je MPNKS povodom informacija da se u osnovnim školama često nađe oružje (nož, britve elektrošokeri) formiralo radnu grupu, ko su njeni članovi i što su odlučili. Nema odgovora ni o tome da li sada radi SOS linija i od kada nije u funkciji. Javnost ne zna ni što je uradio trajni tim za praćenje pojave nasilja i vandalizma koji je formiran prije nekoliko godina i da li u školama postoje timovi za bezbjednost.

Prema informacijama Pobjede, MPNKS prosvjete je zatražilo od MUP-a da se policajci angažuju u školama, međutim taj sistem obezbjeđenja škola nije moguć. MPNKS dosad nije zaštitare postavljalo kao rješenje problema iako za to postoji Program. Sa njim nijesu bili upoznati niti su znali za tu mogućnost, kazali su sagovornici Pobjede.

Uputili dopis

MUP je kabinetu premijera uputio dopis za rješavanje pitanja obezbjeđenja škola, a prijedlog je da se zaštitari, kao što je i predviđeno Programom, zaposle u školama, a da imaju komunikaciju sa policajcem u zajednici. MPNKS ni

Vlada Crne Gore je označila tajnim dokument o sprovođenju izvještaja o primjeni Programa za suzbijanje vršnjačkog nasilja i vandalizma u obrazovno-vaspitnim ustanovama. To je javnost saznala nakon što je NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) zatražila od Vlade pristup informacijama sa 51. sjednice Vlade koja je održana 16. decembra prošle godine.

Pobjeda je pitala kabinet premijera zbog čega je izvještaj dobio kvalifikaciju tajnosti „interno“ i javnost nije u mogućnosti da sazna što se desilo u implementaciji tog programa od 2019. godine pa do 2021, na koliko je i bio oročen; da li kabinet ima informacije o tome da li su zadužena resorna ministarstva (prosvjete i socijalnog staranja) oformile komisije koje su bile neophodne i predviđene, da li su se sastajale…Nijesu poslali ni komentar na činjenicu da vršnjačko nasilje doživljava eskalaciju u Crnoj Gori jer je sve više primjera teških povreda, a među djecom se u školama otkriva i oružje…

Izvršna direktorica NVO Roditelji Kristina Mihailović je Pobjedi u utorak kazala da je veoma važno da javnost zna šta piše u tom dokumentu.

– Najprije zbog toga da znamo šta je i je li išta rađeno u ovoj oblasti, jer i ako jeste, za to niko ne zna ili malo zna – istakla je ona.

Plan postoji

Izvještaj o sprovođenju Programa suzbijanja vršnjačkog nasilja i vandalizma u školama, s Akcionim planom za period od 2019. do 2021. godine, nije dostupan javnosti, a od početka pandemije korona virusa nema informacija nadležnih šta se dešava sa realizacijom tog programa.

Sve aktivnosti, predviđene aktom, su obustavljene, a od početka 2020. godine nije održan nijedan sastanak Tima za suzbijanje vršnjačkog nasilja, koji je oformljen pri Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta (MPNKS).

Programom je bilo predviđeno da od 2019. do 2021. godine budu zaposleni zaštitari u 30 škola u kojima se procijeni da je potrebno, definisano je uspostavljanje nacionalnog komiteta za vršnjačko nasilje, kojim rukovodi Ministarstvo prosvjete, te posebna SOS linija koja ne radi više od godinu dana.

Tadašnji ministar prosvjete Damir Šehović je kazao da je otvorena linija za prijavu nasilja u školama, formiran nacionalni tim te da je u toku formiranje i školskih timova u svim školama.

Najavio je će disciplinske mjere protiv učenika biti izmijenjene, dok će direktori snositi mnogo veću odgovornost ako ne reaguju adekvatno na vršnjačko nasilje, jer će to biti jedan od mogućih uslova za razrješenje.

– U skladu sa tim dokumentom, pri Ministarstvu prosvjete formiran je trajni tim za praćenje pojave nasilja i vandalizma, koji će se sastajati kvartalno ili po potrebi. Zadatak tima je da kontinuirano analizira podatke o pojavama nasilja, predlaže i preduzima odgovarajuće aktivnosti, a članovi su kako predstavnici Zavoda za školstvo, Ministarstva rada i socijalnog staranja, tako i predstavnici Udruženja ,,Roditelji“. Dodatno, u svim školama u toku je formiranje tima za bezbjednost. Do sada su timovi postojali u dijelu škola, a do kraja godine u svim – saopšteno je u novembru 2019. godine iz Ministarstva.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još